תנאי קבלה ליחידה ללימודי שמאות מקרקעין

תלמידים "מן המניין" הלומדים באוניברסיטת אריאל בשומרון, מתקבלים לתכנית הלימודים במקביל ללימודיהם לתואר על סמך התנאים הבאים:

1. תלמידי שנה ב' ומעלה מהמחלקות הבאות: כלכלה ומנהל עסקים, ארכיטקטורה , הנדסת בניין, והנדסה תעשייה וניהול.

2. סיימו שנה ראשונה בממוצע של 75 ומעלה.

3. תלמידים מתחומים אחרים (כגון: פסיכולוגיה, רב תחומי) שסיימו את שנת הלימודים הראשונה ראשונה בממוצע 85 ומעלה, יעברו ראיון קבלה עם ראש היחידה ללימודי השמאות.

תלמידים "מן החוץ" מתקבלים על סמך תנאי הקבלה הבאים:

1. בעלי תואר ראשון מכל מוסד אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה.

2. הממוצע הנדרש הנו 75 ומעלה וכן בתנאי שהתואר הוא באחד המקצועות הבאים:

כלכלה, מנהל עסקים, משפטים, גאוגרפיה, ארכיטקטורה, הנדסת בנין או הנדסה אזרחית, והנדסת תעשייה וניהול.

סטודנטים בעלי תואר אחר : נדרש ממוצע של 85 ומעלה וכן, יעברו ראיון קבלה עם ראש היחידה ללימודי השמאות.

הבהרות:

ניתן לקבל סטודנטים לתכנית המלאה בלבד (ניתן לראות את הרשימה המלאה תחת "טבלת קורסים וסילבוסים").

לא יינתנו פטורים מקורסים על סמך לימודים קודמים או קורסים מתוקף התואר אם הסטודנט לא ילמד את תכנית הלימודים המלאה.
זאת ועוד, סטודנט אשר קיבל פטור מקורס מסוים במחלקה בה הוא לומד על סמך לימודים קודמים, יידרש לחזור שוב על קורס זה במסגרת לימודי השמאות.

נהלי הרשמה ללימודי השמאות:

1. ההרשמה ללימודי שמאות מקרקעין באוניברסיטת אריאל בשומרון מתבצעת במזכירות המחלקה לכלכלה ומנהל עסקים והיחידה ללימודי שמאות מקרקעין.

2. סטודנטים מן החוץ, העומדים בתנאי הקבלה ומעוניינים להירשם ללימודי שמאות מקרקעין, ימלאו ערכת רישום ויעברו את נהלי ההרשמה של אוניברסיטת אריאל בשומרון.

להורדת ערכת רישום לחץ כאן