יצירת קשר- היחידה לשמאות מקרקעין

סטודנטים יקרים,
אנו ביחידה לשמאות מקרקעין שמחים לסייע לכם בכל עניין.
בהצלחה בלימודיכם !

היחידה לשמאות מקרקעין

קמפוס תחתון , בבניין 51, קומה 2, חדר 2 (51.2.2)

קבלת קהל:
א'-ה': 10:00-13:00

מענה טלפוני:
א'-ד': 08:30-10:00, ו- 14:30-16:00
ה': 08:30-10:00, ו- 14:00-15:00 

לחץ לפתיחת פנייה במערכת הפניות

nmec3@ariel.ac.il

03-9066399

03-9066658

שמאות מקרקעין

תנאי קבלה ללימודי שמאות מקרקעין

"שמאות מקרקעין" היא כלכלת מקרקעין. מטרתה להעריך את הפוטנציאל הגלום במקרקעין, תוך בדיקת ניצולו המרבי. מקרקעין משמעותם לא רק הקרקע אלא כל הבנוי עליה. בתחום האשכול הסטודנט מקבל ידע מעמיק על שיטות השומה, על מיסוי מקרקעין, על דיני המקרקעין, דיני ההפקעות ודיני הרכישה לצרכי ציבור. כמו וכן הוא לומד על האפשרות לדרוש ולקבל פיצויים בגין פגיעה במקרקעין עקב אישור תכנית. מסלול השמאות הוא מגוון ומשתלב יפה עם תחום הכלכלה.

על מנת לקבל הסמכה כ"שמאי מקרקעין" תלמידי כלכלה ומנהל עסקים, שתקופת לימודיהם לתואר ראשון נמשכת שלש שנים, יצטרכו להוסיף סמסטר אחד או שניים על מנת להשלים את הלימודים בשמאות. בנוסף ללימודים העיוניים חובה לעשות התמחות של שנה אחת, 40 שעות שבועיות, במשרדו של מאמן שהוא שמאי מקרקעין בעל ותק של 3 שנים לפחות, וזאת לפני הבחינה ב"עקרונות שומה ב'" והבחינה הסופית ב"שומה למעשה".

הקורס – "דיני מקרקעין", הוא קורס היסוד במסלול זה והוא חובה על מנת להיות זכאי לתעודת המסלול. כמו כן נדרש בו ציון של 75 לפחות. נקודות הזכות של קורס זה יכללו בספירת 9 הנקודות לזכאות לתעודת מסלול.

סטודנטים הלומדים את המסלול מחויבים לקחת את קורסי הבחירה שלהם במסגרת המסלול. כמו כן יעניק הלימוד במסלול מספר נ"ז פטור מקורסי בחירה בחוג לכלכלה. מס' הנקודות עליהם יהיה הפטור יקבע לפי תכנית הלימודים של השנה בה התחיל את לימודי המסלול.

פטורים ע"ס לימודי תעודה בשמאות:.

*      סטודנט שהחל את לימודי התואר עד שנת תשע"ד על פי תכנית הלימודים חייב ב 15 נ"ז קורסי בחירה.

*      סטודנט שהחל את לימודי השמאות ב-תשע"ה יוכרו לו 15 נ"ז פטור מקורסי בחירה.

הקורסים בשמאות שניתן לקבל בהם פטור:

דיני מקרקעין – 2 נ"ז

דיני רכישה לצרכי הציבור – 2 נ"ז

יסודות התכנון העירוני – 2 נ"ז

כלכלה עירונית – 2 נ"ז

דיני מיסוי במקרקעין ומיסים אחרים – 4 נ"ז

מבוא לתורת השמאות – 5 נ"ז

*     סטודנט שהחל את לימודי התואר בשנה"ל תשע"ה על פי תוכנית הלימודים חייב לצבור 2 קורסי בחירה בכלכלה – 6 נ"ז , 4 קורסי בחירה במנהל עסקים 12 נ"ז.

*     סטודנט שהחל את לימודי השמאות ב-תשע"ו יוכרו לו 12 נ"ז פטור מקורסי בחירה.

      על כן הסטודנט מחוייב לצבור עוד 6 נ"ז דרך המחלקה לכלכלה, סה"כ 2 קורסי בחירה נוספים. (אחד בכלכלה ואחד במנהל עסקים).

הקורסים בשמאות שניתן לקבל בהם פטור:

דינים א' – 2 נ"ז

דינים ב' – 2 נ"ז

מבוא לתורת השמאות – 6 נ"ז

כלכלה עירונית – 2 נ"ז

*        סטודנט שהחל את לימודי התואר בשנה"ל תשע"ו על פי תוכנית הלימודים חייב לצבור 2 קורסי בחירה בכלכלה – 4 נ"ז , 4 קורסי בחירה במנהל עסקים 8 נ"ז.

*       סטודנט שיחל את לימודי השמאות בתשע"ז יוכרו לסטודנט 12 נ"ז פטור מקורסי בחירה.

הקורסים בשמאות שניתן לקבל בהם פטור:

משפט אזרחי – 2 נ"ז

דיני חיובים ודיני תאגידים – 2 נ"ז

מבוא לתורת השמאות – 6 נ"ז

כלכלה עירונית – 2 נ"ז

לפרטים נוספים על החוג לשמאות לחץ כאן

למערכות לימוד של שמאות בשילוב עם כלכלה לחצו כאן.

מידע לסטודנט

מידע לסטודנט

באופן יחסי למקצועות חופשיים אחרים, לימודי השמאות קצרים.

אוניברסיטת אריאל מאפשרת לשלב לימודי שמאות במקביל ללימודי התואר במקצועות שונים,

ביניהם: כלכלה ומנהל עסקים, ארכיטקטורה, הנדסה אזרחית והנדסה תעשיה וניהול.

כך שעם סיום הלימודים לתואר, יסיים הסטודנט גם את מרבית דרישות התוכנית, פרט להתמחות ולבחינה הסופית בשומה למעשה.

*בעלי תואר אקדמי וסטודנטים הלומדים במוסד אקדמי אחר יכולים להירשם ללימודי השמאות כלימודי תעודה בלבד .

 

בשנה"ל תשע"ח ביחידה לשמאות מקרקעין קיים מסלול אחד בלבד: לימודי שמאות במקביל ללמודי תואר ראשון בכלכלה באוניברסיטת אריאל.

 

בהתאם לחלטת מועצת שמאי המקרקעין, החל משנה"ל תשע"ח פטור מקורסים ובחינות מועצה על סמך לימודים קודמים יינתן אך ורק לבעלי תואר אקדמי בכלכלה ומנהל עסקים מאוניברסיטת אריאל.

סטודנטים ממחלקות אחרות, סטודנטים/אקדמאים ממוסדות אחרים חייבים ללמוד את תוכנית לימודי השמאות במלואה על מנת לקבל פטור מבחינות ממועצת השמאים. לא יינתן פטור על סמך לימודים קודמים.

 

 

בנוסף לבחינות הפנימיות, על הסטודנט לעבור את בחינות מועצת השמאים בהתאם לתקנות שמאי מקרקעין (תוכנית בחינות) התשס"ו 2006.

 

תעודה

בוגרי התוכנית, אשר למדו את התוכנית של היחידה לשמאות מקרקעין במלואה, יקבלו מהאוניברסיטה תעודה (DIPLOMA) בשמאות מקרקעין.

 

בחינות ונהלים של  מועצת השמאים 

 שלב א'- בחינות מוקדמות:

1. יסודות המימון ושימושם בשומת מקרקעין

2. יסודות מדידה  ומיפוי

3.  יסודות הכלכלה : חלק א'- מיקרו כלכלה +מקרו כלכלה,  חלק ב' – כלכלה עירונית

4. יסודות הנדסת בנין והנדסה אזרחית

5.תכנון ובניה: חלק א' – יסודות התכנון  העירוני,  חלק ב' : דיני התכנון העירוני

6. דינים

7. סטטיסטיקה

8. יסודות החשבונאות וניתוח דוחות כספיים

9. מיסוי מקרקעין ומיסים אחרים

 

שלב ב' – בחינות סופיות:

1. מבוא לתורת השמאות

2. גישות ועקרונות בהערכת מקרקעין

3. יישומים בשומת מקרקעין

 

דרישות קדם  לגשת לבחינות הסופיות:

הבחינה במבוא לתורת השמאות:

אין דרישות קדם (לפי התיקון שפורסם בקובץ תקנות 6600, מיום 5.7.2007). 

הבחינה בגישות ועקרונות בהערכת מקרקעין:
יש לעבור את כל הבחינות המוקדמות ואת הבחינה במבוא לתורת השמאות.          
ניתן לגשת לבחינה בגישות ועקרונות בהערכת מקרקעין, גם בלי דרישת קדם של מכסת התמחות מינימלית.

הבחינה ביישומים בשומת מקרקעין:
1. יש לעבור את כל הבחינות האחרות. 

2. יש לסיים את  ההתמחות. 

לתשומת לב, תואר אקדמי אינו מהווה תנאי לגשת לבחינה אך מהווה תנאי לרישום בפנקס שמאי המקרקעין.

 

התמחות:

1. סטודנט רשאי להתחיל התמחות רק לאחר שקיבל תואר אקדמי ועמד בהצלחה בבחינות המוקדמות וכן בבחינה במבוא לתורת השמאות ובבחינה בדינים הניתנת ע"י מועצת השמאים. בנסיבות המפורטות לעיל , מוסמכת המועצה לפטור סטודנט מבחינות. במקרה כזה על הסטודנט לעבור רק אותן בחינות מהם לא קיבל פטור לצורך התחלת התמחותו.

2. ההתמחות נעשית אצל מאמן שהוא שמאי מקרקעין אשר מועצת השמאים אישרה לו להיות מאמן. תקופת ההתמחות יכולה להיות בת שנה אחת עם היקף שלא יפחת מ-40 שעות שבועיות , או בת שנתיים בהיקף שלא יפחת מ-20 שעות שבועיות. המתמחה אינו רשאי לעבוד בעבודה קבועה אחרת זולת ההתמחות (אלא אם כן קיבל אישור לכך מאת מועצת השמאים).

3. ניתן לשלב התמחות עם לימודי גישות ועקרונות בהערכת מקרקעין ויישומים בשומת המקרקעין, כך שבתום ההתמחות ניתן לגשת לבחינה ביישומים בשומת המקרקעין במועצת השמאים.

 

"חוק שמאות מקרקעין התשס"א – 2001"

  על פי חוק שמאי מקרקעין התשס"א – 2001 , שנכנס לתוקף בתאריך: 24.01.2002, אדם חייב לעבור את כל השלבים הבאים לפני שיוסמך כשמאי מקרקעין:

* עליו להיות בעל תואר בוגר ממוסד מוכר להשכלה גבוהה.

* עליו לעמוד בהצלחה בבחינות מועצת השמאים (פרט לבחינות שהוא פטור מהן כמפורט לעיל).

* עליו לעבור התמחות בשמאות מקרקעין בישראל כמפורט לעיל.

* עליו לעמוד בבחינה ביישומים בשומת מקרקעין.

 

בכל נושא אחר הקשור לבחינות המועצה , פתיחת תיק במועצה להגשת פטורים, טפסים של מועצת השמאים , פירוט לגבי מבנה המבחנים ועוד , ניתן להיכנס לאתר מועצת השמאים בכתובת: http://index.justice.gov.il/units/moetzetshamaim/pages/default.aspx  

 

נוהל הגשת פטורים למועצת השמאים

נוהל הגשת בקשה לפטור מבחינות מועצת השמאים

 כחלק מייחודיות לימודי השמאות באוניברסיטת אריאל בשומרון, ניתן להגיש בקשה לפטור מהבחינות המוקדמות של מועצת השמאים, על סמך התוכן הלימודי הנרחב הנלמד באוניברסיטה , אשר תואם את התוכן הלימודי של בחינות המועצה.

 יש לציין כי את הפטור הסטודנט מבקש ממועצת השמאים, היחידה ללימודי שמאות אינה נותנת את הפטור בפועל.

  לידיעתכם, הגשת בקשה לפטור ממועצת השמאים כרוכה בתשלום, התשלום הנו עבור הגשת כל פטור בנפרד.

סטודנטים שהחלו את לימודי השמאות החל משנה"ל תשע"ח ואילך – הבקשה לפטור מהבחינות המוקדמות של מועצת השמאים תעשה בסיום תכנית הלימודים באופן מרוכז.

הטפסים הנדרשים לצורך הגשת הבקשה, אותם יש לקבל ממזכירות היחידה:

  1. גיליון ציונים
  2. מכתב נלווה

שימו לב, ישנם מספר קורסים אשר במועצת השמאים נחשבים למבחן אחד ובתכנית הלימודים של המחלקה הם נלמדים כקורסים מפוצלים, יש להגיש בקשה לפטור על פי שם הבחינה במועצה:

הבחינה במועצת השמאים הבחינה במסגרת הלימודים ביחידה ללימודי השמאות
דינים

1. דיני מקרקעין

2. דיני חיובים ודיני תאגידים

3. משפט אזרחי

4. רכישה לצורכי ציבור

דיני תכנון ובניה חלק א'

 יסודות התכנון העירוני

דיני תכנון ובניה חלק ב

1. דיני התכנון והבניה א'

2.דיני התכנון והבנייה ב'

חשבונאות וניתוח דוחות כספיים1. יסודות החשבונאות א' + ב' (עד שנת הלימודים תש"ף)
2. יסודות החשבונאות (החל מתשפ"א)
סטטיסטיקה

1. סטטיסטיקה א'

2. סטטיסטיקה ב'

יסודות הכלכלה חלק א'

1. מבוא לכלכלה מיקרו

2. מבוא לכלכלה מאקרו

יסודות הכלכלה חלק ב'

 כלכלה עירונית

יסודות המימון ושימושם בשומת מקרקעין1. יסודות המימון א' + ב' (עד שנת הלימודים תש"ף)
2. יסודות המימון + שוקי ההון ופינטק (החל מתשפ"א)
3. יסודות המימון ושימושם בשומת מקרקעין

על הסטודנט לשלוח את הבקשה ישירות למועצת השמאים בדואר רשום או בדואר 24 או ידנית במשרדי המועצה.

[כתובת למשלוח: בית התאומים, רח' כנפי נשרים 15, גבעת שאול, ירושלים, ת.ד: 34445, מיקוד: 9134302]

לאתר מועצת השמאים לחץ כאן

פטורים

פטורים על סמך לימודי תואר ראשון במחלקה לכלכלה ומנהל עסקים באוניברסיטת אריאל :

שם הקורס בלימודי השמאותמתי ניתן להגיש בקשה לפטור מהמועצה
יסודות המימון א'לאחר קבלת ציון עובר
יסודות המימון ב'לאחר קבלת ציון עובר
מבוא לכלכלה מיקרולאחר קבלת ציון עובר
מבוא לכלכלה מאקרולאחר קבלת ציון עובר
מבוא לסטטיסטיקה א'לאחר קבלת ציון עובר
מבוא לסטטיסטיקה ב'לאחר קבלת ציון עובר
יסודות החשבונאות א'לאחר קבלת ציון עובר
יסודות החשבונאות ב'לאחר קבלת ציון עובר
יסודות המימון ושימושם בשומת מקרקעין וניתוח דוחות כספייםלאחר קבלת ציון עובר

 בהתאם להחלטת מועצת השמאים, החל משנה"ל תשע"ח סטודנטים ממחלקות אחרות באוניברסיטה, סטודנטים/בעלי תואר ראשון ממוסדות אחרים צריכים לעשות את התוכנית המלאה של לימודי השמאות (20 קורסים) על מנת לקבל פטור מקורסים אלה ממועצת השמאים. לא יינתנו פטורים על סמך לימודים קודמים (קורסים שנלמדו במהלך התואר).

פטור מבחינות המועצה מתקבל אך ורק מציון 60 ומעלה בקורס הרלוונטי ורק אם התוכן הלימודי תואם לתוכן הלימודי של בחינות המועצה.

פטורים על סמך לימודים קודמים ניתנים לסטודנטים ותיקים עד יוני 2018:

פטורים על סמך לימודי תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים: 1. יסודות המימון א'+ב' / תורת המימון. 2. יסודות החשבונאות 3. מבוא לכלכלה מיקרו 4. מבוא לכלכלה מקרו. 5. מבוא לסטטיסטיקה א'+ב'.

פטורים על סמך לימודי תואר ראשון בהנדסת תעשיה וניהול: 1. יסודות המימון (ניהול פיננסי), 2. מבוא לכלכלה מיקרו (מיקרו כלכלה) 3. מבוא לכלכלה מקרו (מקרו כלכלה) 4. מבוא לסטטיסטיקה א' (הסתברות) 5. מבוא לסטטיסטיקה ב' (סטטיסטיקה) 6. יסודות החשבונאות (חשבונאות ותמחיר).

פטורים על סמך לימודי תואר ראשון בהנדסה אזרחית: 1. יסודות מדידה ומיפוי (מבוא לתורת המדידה). 2. יסודות בהנדסת בנין והנדסה אזרחית (ע"ס תעודת מהנדס בניין) 3. מבוא לסטטיסטיקה א'+ב' (הסתברות וסטטיסטיקה).

פטורים על סמך לימודי תואר ראשון בארכיטקטורה: דיני התכנון העירוני א+ב (דיני התכנון והבניה לאדריכלים).

פטורים על סמך לימודי תואר ראשון במשפטים: דינים א', דינים ב', דיני מקרקעין, דיני רכישה לצרכי ציבור.

סגל המרצים

תמהיל סגל ההוראה הוא מקצועי ורב תחומי כאחד, המשלב מחקר אקדמי והוראה עם שפת מעשה.  במסגרתו פועלים אנשי מקצוע מהשורה הראשונה , שמאים, אדריכלים, רו"ח, עו"ד מהנדסאים ועוד, מומחים שונים בתחומים המקצועיים הספציפיים , יחד עם התחום העיקרי – שמאות מקרקעין.

אחת התופעות המאפיינות את היחידה לשמאות באוניברסיטת אריאל בשומרון  הינה התאמת התכנים הלימודיים ועדכונם בהתאם למועצת השמאים ובנוסף לימוד תכנים מעבר לדרישות מועצת השמאים בכדי להקנות ידע נרחב יותר לטובת הסטודנטים הלומדים ביחידה- כאשר הסטודנט יסיים את לימודי השמאות באוניברסיטה הוא יוצא עם יתרון אדיר של ידע נרחב ושילובו עם שפת המעשה. הסטודנט אינו לומד כיצד לעבור את בחינות המועצה אלא מעבר לכך- שאיפתינו ומטרתינו העיקרית הינה למצויינות בתחום השמאות בשוק הפתוח.

המרצים במחלקה לשמאות הינם מרצים מן השורה הראשונה.

רשימת המרצים ומיילים:

 שם המרצהתוארכתובת מייל
1יעקב אודיששמאיyakov.odish@mail.huji.ac.il
2עודד מודריקפרופ'odedmu@ariel.ac.il
3גלעד הלמןמרhellman2@012.net.il
4ישראל קלייןד"רsrulikklein@gmail.com
6מיכאל קלבנובד"רklebanov@mapi.gov.il
7חגי גרוסרו"חgross.adv.cpa@gmail.com
8סנונית זפרניעו"דsnunit82@hotmail.com

 

מערכת שעות

מערכות לימוד לשנה"ל תשע"ח ותשע"ט

סטודנטים יקרים שלום,

אנו שמחים לפתוח את הרישום לשנה"ל תשע"ח.

ישנן שתי תוכניות לימוד בלימודי השמאות :

1. תוכנית לימוד לסטודנטים הלומדים שמאות במקביל ללימודי השנה השניה והשלישית של התואר בכלכלה באוניברסיטת אריאל.

    מערכת השעות הינה מערכת מובנת ולא ניתן לשנות את ימי ושעות הלימוד.

 2. תוכנית לימוד לכל הסטודנטים האחרים (סטודנטים ממחלקות אחרות, סטודנטים מן החוץ ועוד).

     מערכת השעות מאפשרת לסטודנט לבחור את הקורסים אותם הוא מעוניין ללמוד בכל שנה.

  • אין לימודי ערב ואין לימודי קיץ.
  • יש להירשם לשני הסמסטרים .
  • הבחינה של מועצת השמאים בדינים כוללת ארבעה קורסים: דינים א', דינים ב', רכישה לצרכי ציבור ודיני מקרקעין.
  • הבחינה של מועצת השמאים בדיני תכנון עירוני כוללת: את הקורס דיני תכנון עירוני א' ודיני תכנון עירוני  ב'.
  • הקורס דיני תכנון עירוני א' הינו קדם לקורסים: דיני תכנון עירוני ב', מבוא לתורת השמאות ורכישה לצרכי ציבור- לא  ניתן ללמוד קורס זה במקביל  עם הקורסים הללו.
  • הקורס מבוא לתורת השמאות הינו קדם לקורס גישות ועקרונות בשומת מקרקעין ולא ניתן ללמוד קורסים אלו במקביל .
  • הקורס במימון הינו קדם לקורס מבוא לתורת השמאות.
  • הקורס מבוא לכלכלה מיקרו הינו קדם לקורס כלכלה עירונית.

סטודנט/ית יקר/ה,

על מנת ליעל את תהליך הרישום , אנא קרא/י את ההוראות

המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במערכת השעות עד תחילת הסמסטר .

 

מערכת השעות לתשע"ט:

לסטודנטים הלומדים  שמאות מקרקעין במקביל  ללימודי כלכלה באוניברסיטה

arrow rtl שמאות שנה א'  arrow rtl שמאות שנה ב'

 

לסטודנטים הלומדים במסלול שמאות מקרקעין

arrow rtl שמאות מקרקעין

מערכת השעות לתשע"ח:

לסטודנטים הלומדים  שמאות מקרקעין במקביל  ללימודי כלכלה באוניברסיטה

arrow rtl שמאות שנה א'  arrow rtl שמאות שנה ב'

לסטודנטים הלומדים במסלול שמאות מקרקעין

מערכת השעות אינה כוללת את הקורסים :מבוא לכלכלה מיקרו, מבוא לכלכלה מאקרו, סטטיסטיקה, יסודות החשבונאות ויסודות המימון.

סטודנטים שלא למדו במסגרת התואר קורסים אלו, יפנו למחלקה לשמאות לשם רישום.

arrow rtl שמאות מקרקעין

טבלת קורסים וסילבוסים

שם הקורסש"ס דרישות קדםבחינה פנימית\ בחינה חיצוניתסילבוס הקורס
יסודות המימון (יסודות המימון א')3פנימיסילבוס
שוקי ההון ופינטק (יסודות המימון ב')3יסודות המימוןפנימי 
יסודות מדידה ומיפוי5פנימיסילבוס
מבוא לכלכלה מיקרו5פנימי
מבוא לכלכלה מאקרו5מבוא לכלכלה מיקרופנימי
כלכלה עירונית3מבוא לכלכלה מיקרופנימי
יסודות בהנדסת בנין והנדסה אזרחית5פנימיסילבוס
סטטיסטיקה א'4פנימיסילבוס
סטטיסטיקה ב'4סטטיסטיקה א'פנימיסילבוס
דיני מקרקעין2פנימיסילבוס
דיני רכישה לצרכי ציבור2דיני התכנון והבניה א'פנימיסילבוס
דיני חיובים ודיני תאגידים2פנימי
משפט אזרחי2פנימי
יסודות התכנון העירוני3פנימיסילבוס
דיני התכנון והבניה א'2חובה לקחת את שני הקורסים הללו באותה שנה עם אותו מרצהפנימי
דיני התכנון והבניה ב'2פנימי
יסודות החשבונאות א'3פנימי
יסודות המימון ושימושם בשומת מקרקעין וניתוח דוחות כספיים2יסודות המימון + שוקי הון ופינטק + יסודות החשבונאותפנימי 
דיני מיסוי מקרקעין ומיסים אחרים4פנימיסילבוס
מבוא לתורת השמאות6יסודות המימון + שוקי הון ופינטק + דיני התכנון והבניה א'פנימי וחיצוניסילבוס
גישות ועקרונות בשומת מקרקעין6מבוא לתורת השמאותפנימי וחיצוניסילבוס
יישומים בשומת מקרקעיןמוקדמות + התמחותחיצוני

לסטודנטים הלומדים במחלקה לכלכלה ומנהל עסקים :

החל משנת הלימודים תשע"ו, המחלקה לכלכלה ומנהל עסקים תכיר לסטודנטים  ב-12 נ"ז פטור (דיני עסקים בישראל + 3 קורסי בחירה) מהקורסים הבאים: (יש להירשם לקורסים דרך היחידה ללימודי השמאות):
שם הקורסמספר קורסנ"זילמד במחלקההערות
דינים חיובים ודיני תאגידים32226102שמאות
משפט אזרחי32227102שמאות
מבוא לתורת השמאות32225106שמאות
כלכלה עירונית32136102שמאות
סה"כ12

הערות:

* ציון עובר בכל הקורסים הנו 60 * תכנית הלימודים הנה קבועה . * משך הלימודים כשנתיים. * קורס קדם הנו קורס הנדרש ללמוד אותו כקדם לקורס אחר.

מידע על תוכנית הלימודים

שילוב לימודי השמאות במקביל ללימודי תואר ראשון

אוניברסיטת אריאל  בשומרון פותחת בפני הסטודנטים הלומדים בה , את האפשרות לשלב לימודי שמאות מקרקעין במקביל לתוכנית הלימודים הסדירה על מנת לאפשר רכישת מקצוע ביחד  עם לימודים אקדמיים סדירים. אפשרות זו פתוחה במיוחד לסטודנטים הלומדים במחלקות הבאות; כלכלה ומנהל עסקים, הנדסת תעשיה וניהול , ארכיטקטורה והנדסת בניין.

המיוחד בלימודים בתכנית מקבילה זו היא שהסטודנט יכול לצרף מקצועות מתחום השמאות לתכנית הלימודים הסדירה.

משך לימודי השמאות הינו כשנתיים לבוגרי תואר ראשון וגם לסטודנטים המשלבים לימודי תואר ראשון במקביל  ללימודי השמאות.

אוניברסיטת אריאל  בשומרון שוקדת על הכנת תוכנית לימודים ייחודית שמטרתה להכשיר את הסטודנט לעבור את הבחינות במועצת השמאים , כשהוא מצויד במיטב  ובמירב הידע הדרוש לכך.

בכדי לעסוק במקצוע שמאות המקרקעין במדינת ישראל יש לעבור מספר שלבים:

1. יש להיות בעל תואר ראשון B.A ממוסד אקדמי מוכר.

2.יש לעבור בהצלחה את מבחני המוקדמות של מועצת השמאים ואף שתי בחינות סופיות של מועצת השמאים (מבוא לתורת השמאות וגישות ועקרונות בשומת מקרקעין).

3.יש לעשות התמחות במשך שנה – 40 שעות שבועיות.

4. לעבור בהצלחה את המבחן הסופי השלישי של מועצת השמאים (יישומים בשומת המקרקעין) לאחר סיום ההתמחות.

מבחני המועצה מחולקים למבחני מוקדמות ולמבחני סופיות.

להלן טבלת הקורסים הנלמדים במסגרת תוכנית הלימודים ביחידה ללימודי שמאות מקרקעין:

 

סוג בחינהשם הקורס
1מוקדמותיסודות המימון א'
2מוקדמותיסודות המימון ב'
3מוקדמותיסודות מדידה ומיפוי
4מוקדמותמבוא לכלכלה מיקרו
5מוקדמותמבוא לכלכלה מאקרו
6מוקדמותכלכלה עירונית
7מוקדמותיסודות בהנדסת בניין והנדסה אזרחית
8מוקדמותסטטיסטיקה לכלכלנים וחשבונאים א'
9מוקדמותסטטיסטיקה לכלכלנים וחשבונאים ב'
10מוקדמותדיני מקרקעין
11מוקדמותדיני רכישה לצרכי ציבור
12מוקדמותמשפט אזרחי
13מוקדמותדיני חיובים ודיני תאגידים
14מוקדמותיסודות התכנון העירוני
15מוקדמותדיני התכנון והבניה א'
16מוקדמותדיני התכנון והבניה ב'
17מוקדמותיסודות החשבונאות א'
18מוקדמותיסודות החשבונאות ב'
19מוקדמותיסודות המימון ושימושם בשומת מקרקעין וניתוח דוחות כספיים
20מוקדמותדיני מיסוי מקרקעין ומיסים אחרים
21סופיותמבוא לתורת השמאות
22סופיותגישות ועקרונות בשומת מקרקעין

 

 

תנאי קבלה ליחידה ללימודי שמאות מקרקעין

תלמידים "מן המניין" הלומדים באוניברסיטת אריאל בשומרון, מתקבלים לתכנית הלימודים במקביל ללימודיהם לתואר על סמך התנאים הבאים:

1. תלמידי שנה ב' ומעלה מהמחלקות הבאות: כלכלה ומנהל עסקים, ארכיטקטורה , הנדסת בניין, והנדסה תעשייה וניהול.

2. סיימו שנה ראשונה בממוצע של 75 ומעלה.

3. תלמידים מתחומים אחרים (כגון: פסיכולוגיה, רב תחומי) שסיימו את שנת הלימודים הראשונה ראשונה בממוצע 85 ומעלה, יעברו ראיון קבלה עם ראש היחידה ללימודי השמאות.

תלמידים "מן החוץ" מתקבלים על סמך תנאי הקבלה הבאים:

1. בעלי תואר ראשון מכל מוסד אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה.

2. הממוצע הנדרש הנו 75 ומעלה וכן בתנאי שהתואר הוא באחד המקצועות הבאים:

כלכלה, מנהל עסקים, משפטים, גאוגרפיה, ארכיטקטורה, הנדסת בנין או הנדסה אזרחית, והנדסת תעשייה וניהול.

סטודנטים בעלי תואר אחר / במהלך לימודי תואר אחר: נדרש ממוצע של 85 ומעלה וכן, יעברו ראיון קבלה עם ראש היחידה ללימודי השמאות.

הבהרות:

ניתן לקבל סטודנטים לתכנית המלאה בלבד (ניתן לראות את הרשימה המלאה תחת "טבלת קורסים וסילבוסים").

לא יינתנו פטורים מקורסים על סמך לימודים קודמים או קורסים מתוקף התואר אם הסטודנט לא ילמד את תכנית הלימודים המלאה.
זאת ועוד, סטודנט אשר קיבל פטור מקורס מסוים במחלקה בה הוא לומד על סמך לימודים קודמים, יידרש לחזור שוב על קורס זה במסגרת לימודי השמאות.

נהלי הרשמה ללימודי השמאות:

1. ההרשמה ללימודי שמאות מקרקעין באוניברסיטת אריאל בשומרון מתבצעת במזכירות המחלקה לכלכלה ומנהל עסקים והיחידה ללימודי שמאות מקרקעין.

2. סטודנטים מן החוץ, העומדים בתנאי הקבלה ומעוניינים להירשם ללימודי שמאות מקרקעין, ימלאו ערכת רישום ויעברו את נהלי ההרשמה של אוניברסיטת אריאל בשומרון.

להורדת ערכת רישום לחץ כאן