כלכלה ומנהל עסקים- תכנית לימודים תשפ"א

מבנה התואר במחלקה לכלכלה ומנהל עסקים לסטודנטים שהחלו לימודיהם בשנה"ל תשפ"א

טופס סגירת חובות- שנת תשפ"א

מבנה התואר הראשון במחלקה לכלכלה ומנהל עסקים מורכב מ- 124 נ"ז.

הסטודנטים ידרשו להירשם לקורסי חובה כוללים בשיעור של 104 נ"ז, קורסי בחירה בשיעור של 12 נ"ז וקורסי מורשת בשיעור של 8 נ"ז. 

בנוסף, יש להגיע לרמת פטור באנגלית. 

קורסים

נקודות זכות

קורסי חובה

104

קורסי בחירה*

12

קורסי מורשת

8

סה"כ נ"ז

124

* קורסי בחירה נלמדים בשנים ב'+ ג' בלבד.

 

 הקורס

דרישות קדם

שיעור

תרגיל

נ"ז

 

מבוא לכלכלה מיקרו

−−−−

4

1

5

פרשיית לימוד

מתמטיקה לכלכלנים א'

−−−−

2

1

3

פרשיית לימוד

יסודות החשבונאות 

−−−−

3

3

 

סטטיסטיקה לכלכלנים וחשבונאים א'

−−−−

3

1

4

פרשיית לימוד

מבוא לכלכלה מאקרו

מבוא לכלכלה מיקרו בציון עובר של 70

4

1

5

פרשיית לימוד

מתמטיקה לכלכלנים ב'

מתמטיקה לכלכלנים א'

2

1

3

פרשיית לימוד

סטטיסטיקה לכלכלנים וחשבונאים ב'

סטטיסטיקה לכלכלנים וחשבונאים א'

3

1

4

פרשיית לימוד

יישומים פרקטיים לכלכלנים

−−−−

3

3

 

ניהול א'

−−−−

3

3

פרשיית לימוד
מבוא לשיווק א'

−−−−

3

3

פרשיית לימוד

קריאה וכתיבה מדעית

−−−−

2

2

פרשיית לימוד

      

** פתיחת הקורסים בכל סמסטר תלויה בהחלטת המחלקה

שם הקורס

דרישות קדם

שיעור

תרגיל

נ"ז

 

יסודות המימון א'

 יסודות החשבונאות 

3

3

פרשיית לימוד

מבוא לאקונומטריקה א'

סטטיסטיקה לכלכלנים וחשבונאים א'+ב'

3

3

פרשיית לימוד

מאקרו כלכלה א'

מבוא לכלכלה מאקרו בציון עובר של 70

3

3

פרשיית לימוד

תורת המחירים א'

מבוא לכלכלה מיקרו בציון עובר של 70

3

1

4

פרשיית לימוד

שיטות מחקר א'

_ _ _ _ 

2

2

שוקי ההון ופינטק

יסודות המימון א'

3

3

פרשיית לימוד

יישומי אקונומטריקה מתקדמים

מבוא לאקונומטריקה א'

2

2

פרשיית לימוד

מאקרו כלכלה ב'

מאקרו כלכלה א'

3

3

פרשיית לימוד

תורת המחירים ב'

תורת המחירים א'

3

1

4

פרשיית לימוד

שיטות מחקר ב'

שיטות מחקר א'

2

2

 יישומי מחשב מתקדמים לכלכלנים

יישומים פרקטיים לכלכלנים 

– 

 

 יזמות וחדשנות

מבוא לשיווק א', ניהול א' 

– 

 2

 

מבוא לשיווק ב'

מבוא לשיווק א'

3

3

פרשיית לימוד

ניהול ב'

ניהול א'

3

3

פרשיית לימוד

SPSS

−−−−

2

2

פרשיית לימוד

** פתיחת הקורסים בכל סמסטר תלויה בהחלטת המחלקה

שם הקורס

דרישות קדם

שיעור

תרגיל

נ"ז

 

דיני עסקים בישראל

−−−−

3

3

פרשיית לימוד

כלכלת ישראל

מאקרו כלכלה א'+ב'

2

3

פרשיית לימוד

מבוא לחקר ביצועים

−−−−

3

3

פרשיית לימוד

מדיניות עסקית

מבוא לשיווק ב, ניהול ב'

3

3

פרשיית לימוד

תמחיר

−−−−

3

3

פרשיית לימוד

חינוך פיננסי

−−−−

2

2

פרשיית לימוד

סמינריון במנהל עסקים או סמינריון מצטיינים במנהל עסקים (באישור רמ"ח)  

 ניהול ב', מבוא לשיווק ב', שיטות מחקר א'+ב', קריאה וכתיבה מדעית, SPSS

4

– 

4

פרשיית לימוד

סמינריון בכלכלה או סמינריון מצטיינים בכלכלה (באישור רמ"ח)

 מבוא לאקונומטריקה א'+ב', שיטות מחקר א'+ב', קריאה וכתיבה מדעית, SPSS

4

4

פרשיית לימוד

קורסי בחירה (נלמדים בשנה ב' ו-ג' בלבד)

קורסים

נ"ז

קורס בחירה בכלכלה- 1 קורס              

3

קורסי בחירה במנהל עסקים – 3 קורסים    

9

שם הקורס

דרישות קדם

שיעור

תרגיל

נ"ז

 

כלכלת סייבר

−−−−

3

3

פרשיית לימוד

מסחר אלקטרוני ויזמות

−−−−

3

3

פרשיית לימוד

שיווק, קמעונאות ולוגיסטיקה

−−−−

3

3

פרשיית לימוד

מיון עובדים

−−−−

3

3

פרשיית לימוד

תורת המשחקים

−−−−

3

3

פרשיית לימוד

השקעות בניירות ערך

−−−−

3

3

פרשיית לימוד

כלכלה ניסויית

−−−−

3

3

 פרשיית לימוד

יזמות עסקית

−−−−

3

3 פרשיית לימוד
ממשל תאגידי

−−−−

3

3

פרשיית לימוד

ניתוח פיננסי

−−−−

3

3

פרשיית לימוד

נלמדים בשנה ג' בלבד

שם הקורס

דרישות קדם

שיעור

תרגיל

נ"ז

 

פונקציות מתקדמות ותכנות באקסל לכלכלנים

−−−−

2

2

פרשיית לימוד

תקשורת ארגונית בעידן גלובלי

−−−−

2

2

פרשיית לימוד

מבוא ליישומי ביג דאטה

−−−−

2

2

פרשיית לימוד

תכנית לימודים- כלכלה חינוך תש"ף

כלכלה חינוך- 128 נ"ז

הסטודנטים יידרשו להירשם לקורסי מורשת בשיעור של 12 נ"ז ולהגיע לרמת פטור באנגלית.

טופס סגירת חובות כלכלה- לשנה"ל תש"ף

 הקורס

דרישות קדם

שיעור

תרגיל

נ"ז

פרשיית לימוד 

נושאים נבחרים בפילוסופיה

−−−−

2

2

 

תרבות הפנאי בישראל

−−−−

2

2

 

גישות פילוסופיות ותאוריות בהטמעת שינויים במערכת החינוך

−−−−

2

2

 

מבוא לתורת החינוך והוראה

−−−−

2

2

 

מבוא לסטטיסטיקה א'

−−−−

2

2

פרשיית לימוד

מבוא לכלכלה מיקרו

−−−−

4

1

5

פרשיית לימוד

יסודות החשבונאות א'

−−−−

3

3

פרשיית לימוד
מתמטיקה לכלכלנים א'

−−−−

3

3

פרשיית לימוד

זרמים ומגמות בישראל

−−−−

2

2

 

חינוך לערכים והשתקפותם

−−−−

2

2

 

עקרונות בלמידה והשלכות להוראה

−−−−

– 

 

מבוא לכלכלה מאקרו

מבוא לכלכלה מיקרו

4

1

5

פרשיית לימוד

יסודות החשבונאות ב'

יסודות החשבונאות א'

3

3

פרשיית לימוד

מתמטיקה לכלכלנים ב'

מתמטיקה לכלכלנים א'

3

3

פרשיית לימוד

SPSS

−−−−

2

2

פרשיית לימוד

קריאה וכתיבה מדעית

−−−−

2

2

פרשיית לימוד

 הקורס

דרישות קדם

שיעור

תרגיל

נ"ז

פרשיית לימוד 

פסיכולוגיה של גיל ההתבגרות

−−−−

2

2

 

תהליכים קוגנטיביים

−−−−

2

2

 

קורס בחירה בחינוך

 

2

2

 

מאקרו כלכלה א'

מבוא לכלכלה מאקרו

3

3

פרשיית לימוד

מבוא לאקונומטריקה א'

מבוא לסטטיסטיקה א'+ב'

3

3

פרשיית לימוד

תורת המחירים א'

מבוא לכלכלה מיקרו

4

1

5

פרשיית לימוד

שיטות מחקר א'

−−−−

2

2

פרשיית לימוד

יסודות בסוציולוגיה חינוכית

−−−−

2

2

 

קורס בחירה בחינוך

−−−−

2

2

 

מאקרו כלכלה ב'

מאקרו כלכלה א'

3

3

פרשיית לימוד
מבוא לאקונומטריקה ב'

מבוא לאקונומטריקה א'

3

3

פרשיית לימוד

תורת המחירים ב'

תורת המחירים א'

4

1

5

פרשיית לימוד

שיטות מחקר ב'

−−−−

2

2

פרשיית לימוד

תכנית לימודים- כלכלה פסיכולוגיה תש"ף

כלכלה ופסיכולוגיה – 128 נ"ז

הסטודנטים יידרשו להירשם לקורסי מורשת בשיעור של 12 נ"ז  ולהגיע לרמת פטור באנגלית

טופס סגירת חובות כלכלה- לשנה"ל תש"ף

 הקורס

דרישות קדם

שיעור

תרגיל

נ"ז

פרשיית לימוד 

מבוא לפסיכולוגיה א'

−−−−

2

2

 

תאוריות באישיות א'

−−−−

2

2

 

פסיכולוגיה פיזיולוגית א'

−−−−

2

1

3

 

פסיכולוגיה התפתחותית א'

−−−−

2

2

 

יסודות החשבונאות א'

−−−−

3

3

פרשיית לימוד

מבוא לכלכלה מיקרו

−−−−

4

1

5

פרשיית לימוד

מתמטיקה לכלכלנים א'

−−−−

2

1

3

פרשיית לימוד

מבוא לסטטיסטיקה א'

−−−−

2

2

פרשיית לימוד

מבוא לפסיכולוגיה ב'

−−−−

2

2

 

תאוריות באישיות ב'

−−−−

2

2

 
פסיכולוגיה פיזיולוגית ב'

−−−−

2

1

3

 

פסיכולוגיה התפתחותית ב'

−−−−

2

2

 

הרחבה בסטטיסטיקה

−−−−

2

2

 

קופונים

−−−−

 

 

 

 

יסודות החשבונאות ב'

יסודות החשבונאות א'

3

3

פרשיית לימוד

מבוא לכלכלה מאקרו

מבוא לכלכלה מיקרו

4

1

5

פרשיית לימוד

מתמטיקה לכלכלנים ב'

מתמטיקה לכלכלנים א'

3

3

פרשיית לימוד

מבוא לסטטיסטיקה ב'

מבוא לסטטיסטיקה א'

2

2

 

קריאה וכתיבה מדעית

−−−−

2

2

פרשיית לימוד

 הקורס

דרישות קדם

שיעור

תרגיל

נ"ז

פרשיית לימוד 

למידה

−−−−

2

2

פסיכולוגיה חברתית א'

−−−−

2

2

סטטיסטיקה רב- משתנית

מבוא לסטטיסטיקה א'

4

4

מאקרו כלכלה א'

מבוא לכלכלה מאקרו בציון עובר 70

3

3

פרשיית לימוד

מבוא לאקונומטריקה א'

מבוא לסטטיסטיקה א'+ב'

3

3

פרשיית לימוד

תורת המחירים א'

מבוא לכלכלה מיקרו בציון עובר 70

4

1

5

פרשיית לימוד

שיטות מחקר א'

−−−−

2

2

פרשיית לימוד

פסיכולוגיה חברתית ב'

−−−−

2

2

קורס בחירה

−−−−

2

2

קורס בחירה

−−−−

2

2

מאקרו כלכלה ב'

מאקרו כלכלה א'

3

3

פרשיית לימוד
מבוא לאקונומטריקה ב'

מבוא לאקונומטריקה א'

3

3

פרשיית לימוד

תורת המחירים ב'

תורת המחירים א'

4

1

5

פרשיית לימוד

שיטות מחקר ב'

שיטות מחקר א'

2

2

פרשיית לימוד

 הקורס

דרישות קדם

שיעור

תרגיל

נ"ז

פרשיית לימוד 

פסיכופתולוגיה א'

−−−−

2

2

 

פסיכולוגיה קוגנטיבית א'

−−−−

2

2

 

מבחני אינטליגנציה ואישיות

−−−−

2

2

 

סמינריון בפסיכולוגיה

−−−−

4

4

 

כללכת ישראל

מאקרו כלכל א'+ב'

2

2

פרשיית לימוד

סמינריון בכלכלה

מבוא לאקונומטריקה א'+ב', שיטות מחקר א'+ב'

4

4

פרשיית לימוד

פסיכופתולוגיה ב'

−−−−

2

2

 

פסיכולוגיה קוגנטיבית ב'

−−−−

2

2

 
קורס בחירה

−−−−

2

2

 
קורס בחירה

−−−−

2

2

 
קורס בחירה בכלכלה 

−−−−

3

3

 
ארגז כלים

−−−−

2

2

 

לרשימת קורסי הבחירה בכלכלה, לחצו כאן
***שימו לב, פתיחת קורסי הבחירה תלויה בהחלטת המחלקה 

תכנית לימודים- חשבונאות כלכלה תש"ף

חשבונאות וכלכלה – 165 נ"ז

הסטודנטים יידרשו להירשם לקורסי מורשת בשיעור של 12 נ"ז  ולהגיע לרמת פטור באנגלית

טופס סגירת חובות כלכלה- שנת תש"ף

 הקורס

דרישות קדם

שיעור

תרגיל

נ"ז

פרשיית לימוד 

מבוא לחשבונאות פיננסית

−−−−

3

3

 

משפט עסקי א'

−−−−

2

2

 

דיני עבודה

−−−−

2

2

 

מבוא לכלכלה מיקרו

−−−−

4

1

5

פרשיית לימוד

מתמטיקה לכלכלנים א'

−−−−

2

1

3

פרשיית לימוד

מבוא לסטטיסטיקה א'

−−−−

2

1

3

 

חשבונאות פיננסית א'

מבוא לחשבונאות פיננסית

5

5

 

משפט עסקי ב'

משפט עסקי א'

2

2

 

טכנולוגית מידע

מבוא למערכות מידע

3

3

 

מבוא לכלכלה מאקרו

מבוא לכלכלה מיקרו

4

1

5

פרשיית לימוד

מתמטיקה לכלכלנים ב'

מתמטיקה לכלכלנים א'

3

3

פרשיית לימוד

מבוא לסטטיסטיקה ב'

מבוא לסטטיסטיקה א'

2

1

3

 

חשבונאות פיננסית ב'

חשבונאות פיננסית א'

5

5

 

מבוא למסים

−−−−

3

3

 

מימון א'

−−−−

3

3

 

 הקורס

דרישות קדם

שיעור

תרגיל

נ"ז

פרשיית לימוד 

בעיות מדידה א'

כל קורסי הפיננסית של שנה א'

5

5

מימון ב'

מימון א'

3

3

מסים א'

מבוא למסים

3

3

חשבונאות ניהולית

−−−−

3

3

שיטות מחקר א'

−−−−

2

2

פרשיית לימוד

מבוא לאקונומטריקה א'

סטטיסטיקה לכלכלנים א'+ב'

3

3

פרשיית לימוד

תורת המחירים א'

מבוא לכלכלה מיקרו בציון עובר 70

4

1

5

פרשיית לימוד

מאקרו כלכלה א'

מבוא לכלכלה מאקרו בציון עובר 70

3

3

פרשיית לימוד

בעיות מדידה ב'

קורסי הקדם למדידה+ בעיות מדידה א'

5

5

 
מסים ב'

מבוא למסים+ מסים א'

3

3

 

חשבונאות ניהולית מתקדמת

חשבונאות ניהולית

3

3

 

ביקורת חשבונות א'

חשבונאות פיננסית א'+ב'

3

3

 

שיטות מחקר ב'

שיטות מחקר א'

2

2

פרשיית לימוד

מבוא לאקונומטריקה ב'

מבוא לאקונומטריקה א'

3

3

פרשיית לימוד

תורת המחירים ב'

תורת המחירים א'

5

5

פרשיית לימוד

מאקרו כלכלה ב'

מאקרו כלכלה א'

3

3

פרשיית לימוד

 הקורס

דרישות קדם

שיעור

תרגיל

נ"ז

פרשיית לימוד 

דוחות מאוחדים א'

כל קורסי הפיננסית של שנה א'+ב'

6

6

 

מסים מתקדמים א'

כל קורסי המסים של שנים א'+ב'

3

3

 

ביקורת חשבונות ב'

חשבונאות פיננסית א'+ב', ביקורת חשבונות א'

3

3

 

סמינריון בחשבונאות

שיטות מחקר א'+ב', בעיות מדידה א'+ב', מתמטיקה א'+ב', מימון א'+ב'

4

4

 

כללכת ישראל

מאקרו כלכל א'+ב'

2

2

פרשיית לימוד

סמינריון בכלכלה

מבוא לאקונומטריקה א'+ב', שיטות מחקר א'+ב'

4

4

פרשיית לימוד

דוחות מאוחדים ב'

קורסי הקדם למאוחדים א'+  מאוחדים א'

6

6

 

מסים מתקדמים ב'

קורסי הקדם למסים מתקדמים א'+ מסים מתקדמים א'

3

3

 

ביקורת מערכות מידע ממוחשבות

ביקורת חשבונות א'+ב'

3

3

 
ניתוח דוחות כספיים

כל קורסי הפיננסית של שנים א'+ב'

3

3

 

תמונות- כנס פוסטרים 2019

תמונות- כנס פוסטרים 2018

כלכלה ומנהל עסקים- תכנית לימודים תש"ף

מבנה התואר במחלקה לכלכלה ומנהל עסקים לסטודנטים שהחלו לימודיהם בשנה"ל תש"ף

טופס סגירת חובות- שנת תש"ף

מבנה התואר הראשון במחלקה לכלכלה ומנהל עסקים מורכב מ- 128 נ"ז.

הסטודנטים ידרשו להירשם לקורסי חובה כוללים בשיעור של 104 נ"ז, קורסי בחירה בשיעור של 12 נ"ז וקורסי מורשת בשיעור של 12 נ"ז. 

בנוסף, יש להגיע לרמת פטור באנגלית. 

קורסים

נקודות זכות

קורסי חובה

104

קורסי בחירה*

12

קורסי מורשת

12

סה"כ נ"ז

128

* קורסי בחירה נלמדים בשנים ב'+ ג' בלבד.

 

 הקורס

דרישות קדם

שיעור

תרגיל

נ"ז

 

מבוא לכלכלה מיקרו

−−−−

4

1

5

פרשיית לימוד

מתמטיקה לכלכלנים א'

−−−−

2

1

3

פרשיית לימוד

יסודות החשבונאות א'

−−−−

3

3

פרשיית לימוד

סטטיסטיקה לכלכלנים וחשבונאים א'

−−−−

3

1

4

פרשיית לימוד

מבוא לכלכלה מאקרו

מבוא לכלכלה מיקרו בציון עובר של 70

4

1

5

פרשיית לימוד

מתמטיקה לכלכלנים ב'

מתמטיקה לכלכלנים א'

2

1

3

פרשיית לימוד

סטטיסטיקה לכלכלנים וחשבונאים ב'

סטטיסטיקה לכלכלנים וחשבונאים א'

3

1

4

פרשיית לימוד

יסודות החשבונאות ב'

יסודות החשבונאות א'

3

3

פרשיית לימוד

ניהול א'

−−−−

3

3

פרשיית לימוד
מבוא לשיווק א'

−−−−

3

3

פרשיית לימוד

קריאה וכתיבה מדעית

−−−−

2

2

פרשיית לימוד

      

** פתיחת הקורסים בכל סמסטר תלויה בהחלטת המחלקה

שם הקורס

דרישות קדם

שיעור

תרגיל

נ"ז

 

יסודות המימון א'

 יסודות החשבונאות  א'+ב'

3

3

פרשיית לימוד

מבוא לאקונומטריקה א'

סטטיסטיקה לכלכלנים וחשבונאים א'+ב'

3

3

פרשיית לימוד

מאקרו כלכלה א'

מבוא לכלכלה מאקרו בציון עובר של 70

3

3

פרשיית לימוד

תורת המחירים א'

מבוא לכלכלה מיקרו בציון עובר של 70

4

1

5

פרשיית לימוד

שיטות מחקר א'

_ _ _ _ 

2

2

יסודות המימון ב'

יסודות המימון א'

3

3

פרשיית לימוד

מבוא לאקונומטריקה ב'

מבוא לאקונומטריקה א'

3

3

פרשיית לימוד

מאקרו כלכלה ב'

מאקרו כלכלה א'

3

3

פרשיית לימוד

תורת המחירים ב'

תורת המחירים א'

4

1

5

פרשיית לימוד

שיטות מחקר ב'

שיטות מחקר א'

2

2

שיווק ב'

שיווק א'

3

3

פרשיית לימוד

ניהול ב'

ניהול א'

3

3

פרשיית לימוד

SPSS

−−−−

2

2

פרשיית לימוד

** פתיחת הקורסים בכל סמסטר תלויה בהחלטת המחלקה 

שם הקורס

דרישות קדם

שיעור

תרגיל

נ"ז

 

דיני עסקים בישראל

−−−−

3

3

פרשיית לימוד

כלכלת ישראל

מאקרו א'+ב'

2

3

פרשיית לימוד

מבוא לחקר ביצועים

−−−−

3

3

פרשיית לימוד

מדיניות עסקית

שיווק ב, ניהול ב'

3

3

פרשיית לימוד

תמחיר

−−−−

3

3

פרשיית לימוד

חינוך פיננסי

−−−−

2

2

פרשיית לימוד

סמינריון במנהל עסקים או סמינריון מצטיינים במנהל עסקים (באישור רמ"ח)  

 ניהול ב', שיווק ב', שיטות מחקר א'+ב', קריאה וכתיבה מדעית, SPSS

4

– 

4

פרשיית לימוד

סמינריון בכלכלה או סמינריון מצטיינים בכלכלה (באישור רמ"ח)

 מבוא לאקונומטריקה א'+ב', שיטות מחקר א'+ב', קריאה וכתיבה מדעית, SPSS

4

4

פרשיית לימוד

קורסי בחירה (נלמדים בשנה ב' ו-ג' בלבד)

קורסים

נ"ז

קורס בחירה בכלכלה- 1 קורס              

3

 קורסי בחירה במנהל עסקים – 3 קורסים    

9

שם הקורס

דרישות קדם

שיעור

תרגיל

נ"ז

 

כלכלת סייבר

−−−−

3

3

פרשיית לימוד

מסחר אלקטרוני ויזמות

−−−−

3

3

פרשיית לימוד

שיווק, קמעונאות ולוגיסטיקה

−−−−

3

3

פרשיית לימוד

מיון עובדים

−−−−

3

3

פרשיית לימוד

תורת המשחקים

−−−−

3

3

פרשיית לימוד

השקעות בניירות ערך

−−−−

3

3

פרשיית לימוד

כלכלה ניסויית

−−−−

3

3

 פרשיית לימוד

יזמות עסקית

−−−−

3

3 פרשיית לימוד
ממשל תאגידי

−−−−

3

3

פרשיית לימוד

ניתוח פיננסי

−−−−

3

3

פרשיית לימוד

נלמדים בשנה ג' בלבד

שם הקורס

דרישות קדם

שיעור

תרגיל

נ"ז

 

פונקציות מתקדמות ותכנות באקסל לכלכלנים

−−−−

2

2

פרשיית לימוד

תקשורת ארגונית בעידן גלובלי

−−−−

2

2

פרשיית לימוד

מבוא ליישומי ביג דאטה

−−−−

2

2

פרשיית לימוד