קורסים ופרשיות לימוד

שם הקורסנ"זפרשיות לימוד
חשבונאות פיננסית2פרשית לימוד
יזמות2פרשית לימוד
מימון הפירמה2פרשית לימוד 
ניהול והתנהגות ארגונית2פרשית לימוד
ניהול מערכות מידע2פרשית לימוד
שיווק2פרשית לימוד
השקעות וניירות ערך2פרשית לימוד
מימון וכלכלה בינלאומיים2פרשית לימוד
ניהול פיננסי (מימון תאגידי)2פרשית לימוד
התנהגות צרכנים2פרשית לימוד
מחקרי שוק2פרשית לימוד
שיווק בינלאומי2פרשית לימוד
יחסי עבודה2פרשית לימוד
ניהול משאבי אנוש2פרשית לימוד
תרבות ארגונית2פרשית לימוד
אופציות וחוזים עתידיים2פרשית לימוד
אסטרטגיות ניהול איכות TQM2פרשית לימוד
אתיקה בעסקים2פרשית לימוד
דירקטורים2פרשית לימוד
הערכת שווי חברות2פרשית לימוד
חקר ביצועים2פרשית לימוד
חשבונאות ניהולית2פרשית לימוד
כלכלה התנהגותית2פרשית לימוד
כספים ובנקאות2פרשית לימוד
מיון עובדים2פרשית לימוד
מיזוגים ורכישות2פרשית לימוד
מימון מיזמים2פרשית לימוד
מנהיגות בארגונים2פרשית לימוד
משא ומתן בינתרבותי2פרשית לימוד
משפט עסקי2פרשית לימוד
ניהול הפרסום2פרשית לימוד
ניהול והתנהגות ארגונית מתקדם2פרשית לימוד
ניהול טכנולוגית סייבר2פרשית לימוד
ניהול מערכות מבוססות בינה מלאכותית2פרשית לימוד
ניהול מוצר בסביבת הייטק2פרשית לימוד
ניהול סיכונים2פרשית לימוד
ניהול פרויקטים2פרשית לימוד
ניתוח דוחות כספיים2פרשית לימוד
סיור לימודי בחו"ל (קורס כפול)4פרשית לימוד
פיתוח מוצרים ושירותים חדשים2פרשית לימוד
קבלת החלטות ניהוליות2פרשית לימוד
שיקולי מס בניהול2פרשית לימוד
שיווק דיגיטלי2פרשית לימוד
תקשורת שיווקית ומסחר באינטרנט2פרשית לימוד
תרבות ארגונית2פרשית לימוד
אסטרטגיה עסקית2פרשית לימוד
משחק עסקים (קורס כפול)4פרשית לימוד
פרויקט בייזום עסקים (קורס כפול)4פרשית לימוד
פרוייקט ייעוץ מונחה (קורס כפול)4פרשית לימוד
סוגיות בממשל תאגידים2פרשית לימוד
סוגיות מתקדמות באסטרטגיה עסקית2פרשית לימוד
סוגיות נבחרות בשיווק קמעונאי2פרשית לימוד
תכנון ובקרה במוסדות בריאות2פרשית לימוד
שיווק חדשנות2פרשית לימוד
שיווק תעשייתי וארגוני2פרשית לימוד
שיטות מתקדמות במחקרי שוק2פרשית לימוד
ניהול שירותים2פרשית לימוד
ניהול שינוי ארגוני2פרשית לימוד
ניהול התפעול2פרשית לימוד
המסגרת המשפטית לפעילות ארגונים עסקיים בינלאומיים2פרשית לימוד
יצירתיות ויזמות פנים ארגונית2פרשית לימוד
מנהיגים בעסקים2פרשית לימוד
ניהול משא"ן בחברות רב לאומיות2פרשית לימוד
ניהול משברים וכישלונות עסקיים2פרשית לימוד

סמינריונים

שם הקורסש"ספרשיות לימוד
סמינריון במימון (קורס כפול)4פרשית לימוד
סמינריון בניהול והתנהגות ארגונית (קורס כפול)4פרשית לימוד
סמינריון בשיווק (קורס כפול)4פרשית לימוד

לימודי השלמה

שם הקורסש"ספרשיות לימוד
כלכלה למנהל עסקים3פרשית לימוד
מתמטיקה למנהל עסקים3פרשית לימוד
סטטיסטיקה למנהל עסקים2פרשית לימוד

* פרשיות הלימוד המופיעות באתר הן דוגמא ואינן מחייבות את מהלך הקורס כפי שילמד בפועל.