טבלת קורסים וסילבוסים

שם הקורס ש"ס  דרישות קדם בחינה פנימית\ בחינה חיצונית סילבוס הקורס
יסודות המימון (יסודות המימון א') 3 פנימי סילבוס
שוקי ההון ופינטק (יסודות המימון ב') 3 יסודות המימון פנימי  
יסודות מדידה ומיפוי 5 פנימי סילבוס
מבוא לכלכלה מיקרו 5 פנימי
מבוא לכלכלה מאקרו 5 מבוא לכלכלה מיקרו פנימי
כלכלה עירונית 3 מבוא לכלכלה מיקרו פנימי
יסודות בהנדסת בנין והנדסה אזרחית 5 פנימי סילבוס
סטטיסטיקה א' 4 פנימי סילבוס
סטטיסטיקה ב' 4 סטטיסטיקה א' פנימי סילבוס
דיני מקרקעין 2 פנימי סילבוס
דיני רכישה לצרכי ציבור 2 דיני התכנון והבניה א' פנימי סילבוס
דיני חיובים ודיני תאגידים 2 פנימי
משפט אזרחי 2 פנימי
יסודות התכנון העירוני 3 פנימי סילבוס
דיני התכנון והבניה א' 2 חובה לקחת את שני הקורסים הללו באותה שנה עם אותו מרצה פנימי
דיני התכנון והבניה ב' 2 פנימי
יסודות החשבונאות א' 3 פנימי
יסודות המימון ושימושם בשומת מקרקעין וניתוח דוחות כספיים 2 יסודות המימון + שוקי הון ופינטק + יסודות החשבונאות פנימי  
דיני מיסוי מקרקעין ומיסים אחרים 4 פנימי סילבוס
מבוא לתורת השמאות 6 יסודות המימון + שוקי הון ופינטק + דיני התכנון והבניה א' פנימי וחיצוני סילבוס
גישות ועקרונות בשומת מקרקעין 6 מבוא לתורת השמאות פנימי וחיצוני סילבוס
יישומים בשומת מקרקעין מוקדמות + התמחות חיצוני

לסטודנטים הלומדים במחלקה לכלכלה ומנהל עסקים :

החל משנת הלימודים תשע"ו, המחלקה לכלכלה ומנהל עסקים תכיר לסטודנטים  ב-12 נ"ז פטור (דיני עסקים בישראל + 3 קורסי בחירה) מהקורסים הבאים: (יש להירשם לקורסים דרך היחידה ללימודי השמאות):
שם הקורס מספר קורס נ"ז ילמד במחלקה הערות
דינים חיובים ודיני תאגידים 3222610 2 שמאות
משפט אזרחי 3222710 2 שמאות
מבוא לתורת השמאות 3222510 6 שמאות
כלכלה עירונית 3213610 2 שמאות
סה"כ 12

הערות:

* ציון עובר בכל הקורסים הנו 60 * תכנית הלימודים הנה קבועה . * משך הלימודים כשנתיים. * קורס קדם הנו קורס הנדרש ללמוד אותו כקדם לקורס אחר.