סגל המרצים

תמהיל סגל ההוראה הוא מקצועי ורב תחומי כאחד, המשלב מחקר אקדמי והוראה עם שפת מעשה.  במסגרתו פועלים אנשי מקצוע מהשורה הראשונה , שמאים, אדריכלים, רו"ח, עו"ד מהנדסאים ועוד, מומחים שונים בתחומים המקצועיים הספציפיים , יחד עם התחום העיקרי – שמאות מקרקעין.

אחת התופעות המאפיינות את היחידה לשמאות באוניברסיטת אריאל בשומרון  הינה התאמת התכנים הלימודיים ועדכונם בהתאם למועצת השמאים ובנוסף לימוד תכנים מעבר לדרישות מועצת השמאים בכדי להקנות ידע נרחב יותר לטובת הסטודנטים הלומדים ביחידה- כאשר הסטודנט יסיים את לימודי השמאות באוניברסיטה הוא יוצא עם יתרון אדיר של ידע נרחב ושילובו עם שפת המעשה. הסטודנט אינו לומד כיצד לעבור את בחינות המועצה אלא מעבר לכך- שאיפתינו ומטרתינו העיקרית הינה למצויינות בתחום השמאות בשוק הפתוח.

המרצים במחלקה לשמאות הינם מרצים מן השורה הראשונה.

רשימת המרצים ומיילים:

 שם המרצהתוארכתובת מייל
1יעקב אודיששמאיyakov.odish@mail.huji.ac.il
2עודד מודריקפרופ'odedmu@ariel.ac.il
3גלעד הלמןמרhellman2@012.net.il
4ישראל קלייןד"רsrulikklein@gmail.com
6מיכאל קלבנובד"רklebanov@mapi.gov.il
7חגי גרוסרו"חgross.adv.cpa@gmail.com
8סנונית זפרניעו"דsnunit82@hotmail.com