שעות קבלה – מרצים

שעות קבלה מרצים תשע"ט

בתיאום מראש בלבד

 

סגל

יום

שעת קבלה

חדר

מייל

ד"ר אייל אקהאוס

סמסטר א'- יום ה'

סמסטר ב'- יום ג'

15:00-16:00

15:00-16:00

(בתיאום מראש)

51.2.7C

eyale@ariel.ac.il

מר איתן דרור

יום ו'

8:00-10:00

51.2.8D

eitand@ariel.ac.il

ד"ר ארטיום ז'לנוב

סמסטר א'-יום ד'

סמסטר ב'-יום ד'

12:00

15:00

53.4.16

artyomj@ariel.ac.il

ד"ר ברוך מור

סמסטר א' יום ג'

סמסטר ב' יום ד'

10:30-11:30

11:30-12:30

53.4.23

baruchm@ariel.ac.il

ד"ר בתיה בן הדור

סמסטר א' – יום ג'

11:00-12:00

51.1.9

batiabh@ariel.ac.il

פרופ' גדעון יניב

יום ב'

(בתיאום מראש)

18:00-19:00

53.4.29

yanivgi@ariel.ac.il

ד"ר גלי בנימין

סמסטר א׳ – יום ב׳

סמסטר ב׳ – יום ה׳

13:45- 14:45

16:45-17:45

(בתיאום מראש)

24.4.22

galyb@ariel.ac.il

ד"ר גלית קליין

בתיאום מראש במייל

 

53.4.21

galitk@ariel.ac.il

פרופ' ג'פרי קנטרי

יום ג'

14:00-16:00

51.2.10

jeffreyk@ariel.ac.il

ד"ר דורון גרינברג

סמסטר א'- יום ג'

סמסטר ב'-  יום ג'

14:00

12:00

(בתיאום מראש)

51.4.22

dorongre@ariel.ac.il

ד"ר דורון קלונובר

יום ה'

15:00-16:00

53.4.18

doronkl@ariel.ac.il

ד"ר דניאל שיפמן

יום ג'

יום ה'

12:30-14:30

11:45-13:45

53.4.19

daniels@ariel.ac.il

ד"ר האייל הנו

סמסטר א': יום ה'

סמסטר ב': יום ה'

12:00-13:00

(בתיאום מראש)

53.4.20

hayielh@ariel.ac.il

ד"ר זאב שטודינר

סמסטר א'-  יום ב'

סמסטר ב' – יום ה'

13:30 – 14:30

10:00 – 11:00

(בתיאום מראש)

53.4.21

zeevs@ariel.ac.il

ד"ר זויה ניסנוב

יום ב'

14:00-15:30

53.4.16

zoyav@ariel.ac.il

פרופ' זכי שפר

בתיאום אישי

 

53.4.19

zacharys@ariel.ac.il

ד"ר חנה גנדל גוטרמן

סמסטר ב'- יום ה'

17:00-18:00

(בתיאום מראש)

51.2.9

hanag@ariel.ac.il

פרופ' טליה  איינהורן

יום ה'

14:00-15:00

(בתיאום מראש)

51.4.22

taliae@ariel.ac.il

ד"ר יעל ברנדר

יום ה'

17:00

53.4.18

yaelb@ariel.ac.il

פרופ' ישראל נבנצאל

יום ה'

19:00-19:50

(בתיאום מראש)

51.2.8C.

idn@ariel.ac.il

מר יוסף פוגל

סמסטר א- יום ב'

12:00-14:1400

(בתיאום מראש)

51.2.8C

yosif@ariel.ac.il

ד"ר לאוניד אזרנרט

סמסטר א'- יום א

סמסטר ב'- יום ב'

15:00-16:00

53.4.24

Leonid.Azarnert@ariel.ac.il

ד"ר לימור גונן

יום ב'

יום ג'

יום ה'

8:00-9:30

14:00-15:30

14:00-15:30

8:00-9:00

51.2.2

53.4.20

51.2.2

limorg@ariel.ac.il

ד"ר מוטי צווילינג

סמסטר א'- יום ב'

סמסטר ב'- יום א'

יום ה'

18:00-19:00

12:00-13:00

16:00-17:00

53.4.22

motiz@ariel.ac.il

ד"ר עדית סולברג

יום ד'

16:00-15:00

(בתיאום מראש)

51.2.2

(חדר רמ"ח)

aditso@ariel.ac.il

ד"ר רונית יצחקי

יום ה'

12:00-13:00

(בתיאום מראש במייל)

51.5.19

Ronit.Yitshaki@biu.ac.il

ד"ר שלום לוי

יום ה'

16:00-18:00

(בתיאום מראש)

51.2.9

shalom@ariel.ac.il

ד"ר שולה פסח

יום ד'

14:00-15:00

53.4.18

shulape@ariel.ac.il

ד"ר רונן ברק

סמסטר א'- יום ג'

17:00-18:00

51.2.8A

ronenb@ariel.ac.il

ד"ר רועי טאוסיג

סמסטר א'- יום ג'

סמסטר ב'- יום ב'

17:00-18:00

15:00-16:00

51.2.7

roit@ariel.ac.il