נוהל הגשת פטורים למועצת השמאים

נוהל הגשת בקשה לפטור מבחינות מועצת השמאים

 כחלק מייחודיות לימודי השמאות באוניברסיטת אריאל בשומרון, ניתן להגיש בקשה לפטור מהבחינות המוקדמות של מועצת השמאים, על סמך התוכן הלימודי הנרחב הנלמד באוניברסיטה , אשר תואם את התוכן הלימודי של בחינות המועצה.

 יש לציין כי את הפטור הסטודנט מבקש ממועצת השמאים, היחידה ללימודי שמאות אינה נותנת את הפטור בפועל.

  לידיעתכם, הגשת בקשה לפטור ממועצת השמאים כרוכה בתשלום, התשלום הנו עבור הגשת כל פטור בנפרד.

סטודנטים שהחלו את לימודי השמאות החל משנה"ל תשע"ח ואילך – הבקשה לפטור מהבחינות המוקדמות של מועצת השמאים תעשה בסיום תכנית הלימודים באופן מרוכז.

הטפסים הנדרשים לצורך הגשת הבקשה, אותם יש לקבל ממזכירות היחידה:

  1. גיליון ציונים
  2. מכתב נלווה

שימו לב, ישנם מספר קורסים אשר במועצת השמאים נחשבים למבחן אחד ובתכנית הלימודים של המחלקה הם נלמדים כקורסים מפוצלים, יש להגיש בקשה לפטור על פי שם הבחינה במועצה:

הבחינה במועצת השמאים  הבחינה במסגרת הלימודים ביחידה ללימודי השמאות
דינים

1. דיני מקרקעין

2. דיני חיובים ודיני תאגידים

3. משפט אזרחי

4. רכישה לצורכי ציבור

דיני תכנון ובניה חלק א'

 יסודות התכנון העירוני

דיני תכנון ובניה חלק ב

1. דיני התכנון והבניה א'

2.דיני התכנון והבנייה ב'

חשבונאות וניתוח דוחות כספיים 1. יסודות החשבונאות א' + ב' (עד שנת הלימודים תש"ף)
2. יסודות החשבונאות (החל מתשפ"א)
סטטיסטיקה

1. סטטיסטיקה א'

2. סטטיסטיקה ב'

יסודות הכלכלה חלק א'

1. מבוא לכלכלה מיקרו

2. מבוא לכלכלה מאקרו

יסודות הכלכלה חלק ב'

 כלכלה עירונית

יסודות המימון ושימושם בשומת מקרקעין 1. יסודות המימון א' + ב' (עד שנת הלימודים תש"ף)
2. יסודות המימון + שוקי ההון ופינטק (החל מתשפ"א)
3. יסודות המימון ושימושם בשומת מקרקעין

על הסטודנט לשלוח את הבקשה ישירות למועצת השמאים בדואר רשום או בדואר 24 או ידנית במשרדי המועצה.

[כתובת למשלוח: בית התאומים, רח' כנפי נשרים 15, גבעת שאול, ירושלים, ת.ד: 34445, מיקוד: 9134302]

לאתר מועצת השמאים לחץ כאן