שמאות מקרקעין

תנאי קבלה ללימודי שמאות מקרקעין

"שמאות מקרקעין" היא כלכלת מקרקעין. מטרתה להעריך את הפוטנציאל הגלום במקרקעין, תוך בדיקת ניצולו המרבי. מקרקעין משמעותם לא רק הקרקע אלא כל הבנוי עליה. בתחום האשכול הסטודנט מקבל ידע מעמיק על שיטות השומה, על מיסוי מקרקעין, על דיני המקרקעין, דיני ההפקעות ודיני הרכישה לצרכי ציבור. כמו וכן הוא לומד על האפשרות לדרוש ולקבל פיצויים בגין פגיעה במקרקעין עקב אישור תכנית. מסלול השמאות הוא מגוון ומשתלב יפה עם תחום הכלכלה.

על מנת לקבל הסמכה כ"שמאי מקרקעין" תלמידי כלכלה ומנהל עסקים, שתקופת לימודיהם לתואר ראשון נמשכת שלש שנים, יצטרכו להוסיף סמסטר אחד או שניים על מנת להשלים את הלימודים בשמאות. בנוסף ללימודים העיוניים חובה לעשות התמחות של שנה אחת, 40 שעות שבועיות, במשרדו של מאמן שהוא שמאי מקרקעין בעל ותק של 3 שנים לפחות, וזאת לפני הבחינה ב"עקרונות שומה ב'" והבחינה הסופית ב"שומה למעשה".

הקורס – "דיני מקרקעין", הוא קורס היסוד במסלול זה והוא חובה על מנת להיות זכאי לתעודת המסלול. כמו כן נדרש בו ציון של 75 לפחות. נקודות הזכות של קורס זה יכללו בספירת 9 הנקודות לזכאות לתעודת מסלול.

סטודנטים הלומדים את המסלול מחויבים לקחת את קורסי הבחירה שלהם במסגרת המסלול. כמו כן יעניק הלימוד במסלול מספר נ"ז פטור מקורסי בחירה בחוג לכלכלה. מס' הנקודות עליהם יהיה הפטור יקבע לפי תכנית הלימודים של השנה בה התחיל את לימודי המסלול.

פטורים ע"ס לימודי תעודה בשמאות:.

*      סטודנט שהחל את לימודי התואר עד שנת תשע"ד על פי תכנית הלימודים חייב ב 15 נ"ז קורסי בחירה.

*      סטודנט שהחל את לימודי השמאות ב-תשע"ה יוכרו לו 15 נ"ז פטור מקורסי בחירה.

הקורסים בשמאות שניתן לקבל בהם פטור:

דיני מקרקעין – 2 נ"ז

דיני רכישה לצרכי הציבור – 2 נ"ז

יסודות התכנון העירוני – 2 נ"ז

כלכלה עירונית – 2 נ"ז

דיני מיסוי במקרקעין ומיסים אחרים – 4 נ"ז

מבוא לתורת השמאות – 5 נ"ז

*     סטודנט שהחל את לימודי התואר בשנה"ל תשע"ה על פי תוכנית הלימודים חייב לצבור 2 קורסי בחירה בכלכלה – 6 נ"ז , 4 קורסי בחירה במנהל עסקים 12 נ"ז.

*     סטודנט שהחל את לימודי השמאות ב-תשע"ו יוכרו לו 12 נ"ז פטור מקורסי בחירה.

      על כן הסטודנט מחוייב לצבור עוד 6 נ"ז דרך המחלקה לכלכלה, סה"כ 2 קורסי בחירה נוספים. (אחד בכלכלה ואחד במנהל עסקים).

הקורסים בשמאות שניתן לקבל בהם פטור:

דינים א' – 2 נ"ז

דינים ב' – 2 נ"ז

מבוא לתורת השמאות – 6 נ"ז

כלכלה עירונית – 2 נ"ז

*        סטודנט שהחל את לימודי התואר בשנה"ל תשע"ו על פי תוכנית הלימודים חייב לצבור 2 קורסי בחירה בכלכלה – 4 נ"ז , 4 קורסי בחירה במנהל עסקים 8 נ"ז.

*       סטודנט שיחל את לימודי השמאות בתשע"ז יוכרו לסטודנט 12 נ"ז פטור מקורסי בחירה.

הקורסים בשמאות שניתן לקבל בהם פטור:

משפט אזרחי – 2 נ"ז

דיני חיובים ודיני תאגידים – 2 נ"ז

מבוא לתורת השמאות – 6 נ"ז

כלכלה עירונית – 2 נ"ז

לפרטים נוספים על החוג לשמאות לחץ כאן

למערכות לימוד של שמאות בשילוב עם כלכלה לחצו כאן.