מלגות

שימרון דיאנהרכזת מלגות בכירה: גב' שימרון דיאנה ✉

יעל עבאדירכזת מלגות: גב' יעל עבאדי ✉

☐ ☐ ☐

מלגאי יקר,

אנו שמחים שהצטרפת לסטודנטים החוקרים באוניברסיטת אריאל בשומרון.

אוניברסיטת אריאל רואה בסטודנטים ללימודים מתקדמים את דור החוקרים הבא ומטפחת ומפתחת מצוינות אקדמית ומקצוענות פרקטית.

במסגרת בית הספר ללימודים מתקדמים, קיימות 11 תוכניות ללימודי תואר שני במסלולים עם וללא תזה, מסלולי עובדים וקבוצות, ולימודים לתואר שלישי בתחומים שונים. תחת מעטפת זו, של יחס אישי ויצירת תנאים נוחים לביצוע המחקר. תוכל לקבל הנחיה מקצועית וממוקדת ולבצע מחקר במעבדות מתקדמות. בית הספר ללימודים מתקדמים מעודד את חוקריו ליזום פעילויות מחקריות, שיתופי פעולה וכנסים מדעיים.

כדי לתמוך בסטודנטים המבצעים את המחקר, בית הספר ללימודים מתקדמים מנהל מארג של פרסי מחקר ומלגות ומשתדל לשלב את הסטודנטים החוקרים במערך ההוראה הקיים באוניברסיטה.

☐ ☐ ☐

☐ שעות קבלת קהל ומענה טלפוני, ימים א' – ה' בין השעות  9:00 ל- 15:00 ☐

*האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתעריפים ובמלגות השונות. הנתונים הקובעים הם אלו המצוינים במשרדי האוניברסיטה ביום ההרשמה בפועל.