תכנית הלימודים בתואר דו-חוגי בחינוך – אוניברסיטת אריאל

שנהסמסטרקוד קורסשם קורסשעותנקודות זכות
שנה אסמסטר א2.611.510מבוא לתורת החינוך וההוראה22
שנה אסמסטר א2.611.310נושאים נבחרים בפילוסופיה של החינוך22
שנה אסמסטר א2.611.410עקרונות בלמידה והלכות להוראה22
שנה אסמסטר ב2.611.210זרמים ומגמות בחינוך בישראל22
שנה אסמסטר ב2.611.710תרבות הפנאי בישראל22
שנה אסמסטר ב2.611.810גישות פילוסופיות ותאוריות בהטמעת שינויים במערכות החינוך22
שנה אסמסטר ב2.611.910חינוך לערכים והשתקפותם בדיסציפלינות ההוראה22
שנה בסמסטר א2.621.010יסודות בסוציולוגיה חינוכית22
שנה בסמסטר א2.621.110פסיכולוגיה התפתחותית*22
שנה בסמסטר א2.621.210פסיכולוגיה של ההתפתחות, האישיות והלמידה22
שנה בסמסטר א2.621.310פסיכולוגיה חברתית*22
שנה בסמסטר א267קורס בחירה22
שנה בסמסטר ב2.620.410פסיכולוגיה של גיל ההתבגרות22
שנה בסמסטר ב2.620.310תהליכים קוגניטיביים לגיל הרך22
שנה בסמסטר ב2.621.410גישות במחקר איכותני - מדידה והערכה22
שנה בסמסטר ב267קורס בחירה22
שנה ג'- אשכול טכנולוגיות בחינוךסמסטר א2.630.710סמינריון בטכנולוגיות בחינוך20
שנה ג'- אשכול טכנולוגיות בחינוךסמסטר א2.632.310תרבות דיגיטלית וחברת הרשת22
שנה ג'- אשכול טכנולוגיות בחינוךסמסטר א2.632.410אוריינות מידע בסביבות דיגיטליות22
שנה ג'- אשכול טכנולוגיות בחינוךסמסטר א2.632.510למידה מרחוק, התפתחות המחקר והתיאוריה22
שנה ג'- אשכול טכנולוגיות בחינוךסמסטר א2.632.610שילוב טכנולוגיה בחינוך22
שנה ג'- אשכול טכנולוגיות בחינוךסמסטר ב2.630.710סמינריון בטכנולוגיות בחינוך24
שנה ג'- אשכול טכנולוגיות בחינוךסמסטר ב2.632.710שיקולי דעת בתכנון לימודים בסביבה עתירת טכנולוגיות22
שנה ג'- אשכול טכנולוגיות בחינוךסמסטר ב2.632.810הוראה מרחוק או מרחק בהוראה - על מרחק הבנה הדדית בין המורים לתלמידים22
שנה ג'- אשכול טכנולוגיות בחינוךסמסטר ב2.632.910למידה פעילה, למידה שיתופית, למידה הפוכה, פרויקט סיום22
שנה ג'- אשכול טכנולוגיות בחינוךסמסטר ב267קורס בחירה22
שנה ג'- אשכול ייעוץ חינוכיסמסטר א2.630.710סמינריון בייעוץ חינוכי20
שנה ג'- אשכול ייעוץ חינוכיסמסטר א2.631.610מבוא לייעוץ חינוכי א'22
שנה ג'- אשכול ייעוץ חינוכיסמסטר א2.631.810מבחני אינטיליגנציה ואישיות*22
שנה ג'- אשכול ייעוץ חינוכיסמסטר א2.631.910אתוס חינוכי ואקלים חינוכי לקראת בתי ספר מעצבי זהות22
שנה ג'- אשכול ייעוץ חינוכיסמסטר א2.632.010מבוא לליקויי למידה22
שנה ג'- אשכול ייעוץ חינוכיסמסטר ב2.630.710סמינריון בייעוץ חינוכי - המשך24
שנה ג'- אשכול ייעוץ חינוכיסמסטר ב2.631.710מבוא לייעוץ חינוכי ב'22
שנה ג'- אשכול ייעוץ חינוכיסמסטר ב2.632.110היבטים משפטיים במערכות החינוך22
שנה ג'- אשכול ייעוץ חינוכיסמסטר ב2.632.210פסיכוסומטיקה והתפתחות: קשיים והפרעות באכילה מינקות ועד בגרות22
שנה ג'- אשכול ייעוץ חינוכיסמסטר ב267קורס בחירה22
שנה ג'-אשכול מנהל חינוכיסמסטר א2.630.710סמינריון בייעוץ חינוכי20
שנה ג'-אשכול מנהל חינוכיסמסטר א2.631.610מבוא לייעוץ חינוכי א'22
שנה ג'-אשכול מנהל חינוכיסמסטר א2.631.810מבחני אינטיליגנציה ואישיות*22
שנה ג'-אשכול מנהל חינוכיסמסטר א2.631.910אתוס חינוכי ואקלים חינוכי לקראת בתי ספר מעצבי זהות22
שנה ג'-אשכול מנהל חינוכיסמסטר א2.632.010מבוא לליקויי למידה22
שנה ג'-אשכול מנהל חינוכיסמסטר ב2.630.710סמינריון בייעוץ חינוכי - המשך24
שנה ג'-אשכול מנהל חינוכיסמסטר ב2.631.710מבוא לייעוץ חינוכי ב'22
שנה ג'-אשכול מנהל חינוכיסמסטר ב2.632.110היבטים משפטיים במערכות החינוך22
שנה ג'-אשכול מנהל חינוכיסמסטר ב2.632.210פסיכוסומטיקה והתפתחות: קשיים והפרעות באכילה מינקות ועד בגרות22
שנה ג'-אשכול מנהל חינוכיסמסטר ב267קורס בחירה22
שנה
∑ = 92 ∑ = 92