ללמוד חינוך באוניברסיטת אריאל – החוג לחינוך

למה אצלנו?

 • חוקרים, אנשי אקדמיה המשלבים עשייה חינוכית מוכחת והובלה של תהליכים בשדה החינוך בישראל ובעולם
 • שילוב אינטרדיסציפלינרי של תחום חינוך עם פסיכולוגיה, סוציולוגיה, כלכלה, מדעי המחשב, מתמטיקה, ספרות, תולדות עם ישראל, לימודי א"י.
 • שילוב של דיסציפלינות שונות, מאפשר השתלבות בתחום המחקר וכן בשדה החינוך – בהובלה, הדרכה והוראה.
 • מרכז סימולציות חדשני
 • לימוד מיומנויות הדרכה בעידן של הרצאות בכל מיני מסגרות (בי"ס, אקדמיה וכדומה

שותפים בהובלת שינוי

התואר בחינוך באוניברסיטת אריאל שם דגש על:

 • תפקוד בעידן של שינויים
 • טיפול בבעיות אקטואליות השייכות לחינוך בדור הדיגיטלי.
 • קבלת החלטות
 • הוראה, הדרכה והנחייה
 • שילוב טכנולוגיות מתקדמות במערכות חינוך והוראה לאוכלוסיות שונות
 • טכנולוגיה, פדגוגיה ומנהיגות חינוכית