החוג לחינוך – מידע למועמד – אוניברסיטת אריאל

למי נועדה התכנית הדו-חוגית בחינוך?

 • סטודנטים בתחומי מדעי החברה והרוח, המעוניינים לפעול במערכות החינוך ולהביא לידי ביטוי את כישורי היוזמה והמנהיגות שלהם תוך כדי הובלת תהליכי שינוי בשדה החינוך.
 • סטודנטים הלומדים בפקולטות שונות: מדעי הטבע, הבריאות, המדעים המדויקים וההנדסה, המעוניינים לפעול במערכות החינוך ולהביא לידי ביטוי את כישוריהם בתחומי הדיסציפלינה אותה הם לומדים, בשדה החינוך.
 • אנשי מקצוע, העוסקים בתחום החינוך בפועל ורוצים לרכוש השכלה אקדמית בתחום.
 • אקדמאיים המעוניינים לעשות הסבה אקדמית לתחום החינוך.

רקע לתכנית - במתכונת הדו חוגית

הסטודנט יבחר חוג לימודים נוסף מתחום ידע אחר (דיסציפלינה אחרת), כגון:

 • קרימינולוגיה
 • פסיכולוגיה
 • כלכלה
 • סוציולוגיה

מבנה הלימודים

מבנה הלימודים

 • קורסים מתודולוגיים משותפים לכל המסלולים (12 נ"ז)
 • קורסי חובה בחינוך (30 נ"ז)
 • קורסים שלומד הסטודנט במסגרת אשכול הבחירה (16 נ"ז)
 • קורסי בחירה לכלל האשכולות
 • סמינריון בתחום האשכול בו בחר הסטודנט (4 נ"ז)

תנאי קבלה