חברי סגל – החוג לחינוך

פרופ' ניצה דוידוביץ

ראש החוג לחינוך והכשרת מורים

ד"ר אמיר משיח

מרצה בכיר

ד"ר מילבסקי אבידן

מרצה בכיר

ד"ר אפרים גרוסמן

מרצה בכיר

ד"ר רבקה ליפשיץ

מרצה מן החוץ

ד"ר שימי פרידמן

מורה

ד"ר מירי בן עמרם

מרצה מן החוץ

 

פרופ' ברוך אופיר - ראש החוג לחינוך

ראש החוג לחינוך באוניברסיטת אריאל וראש מעבדת המחקר ל'למידה מרחוק' בבית ספר לחינוך אוניברסיטת בר-אילן.
תחומי עניין: בניית מודלים לקבלת החלטות בנושא הטמעת מערכות טכנולוגיות מתקדמות בלמידה.

פרופ' ניצה דוידוביץ - ראש התכנית להכשרת מורים

ראש תחום הערכת איכות וקידום ההוראה באוניברסיטת אריאל. תחומי עניין: השכלה גבוהה, הוראה ולמידה בחינוך הגבוה, וכן חינוך לערכים וזכרון השואה.

אפריים גרוסמן

ד"ר אפריים גרוסמן

המרכיב הגשי והחברתי בלקויות למידה. השפעות קוגנטיביות ותפקודיות של חוסר שינה.

ד"ר אבידן מילבסקי

פסיכולוגיה של ילדים, משפחה וזוגיות.

ד"ר אמיר משיח

תחומי עניין – אתיקה בחינוך, פילוסופיה של החינוך וההלכה, ציונות דתית, זהות יהודית.

ד"ר רבקה ליפשיץ

יצירתיות, חשיבה ולמידה באמצעות כלי העשרה ותיווך. פסיכולוגיה והתפתחות של הגיל הרך.

ד"ר שימי פרידמן

סוציולוגיה ותרבות נעורים, נוער בסיכון, חינוך וחברה, פילוסופיה של החינוך.