למה ללמוד חינוך באוניברסיטת אריאל?

למה תואר ראשון בחינוך?

  • שליחות
  • תחום מקיף – אינטרדיסציפלינרי, רב-תחומי
  • תחום בעל השלכות ומעשיות
  • כלים – לדעת, לפעול וללמד בעידן של שינויים במערכת החינוך והבדלים בין-דוריים, להבין תהליכי קבלת ההחלטות, הכוללים הכשרה בהעברת מסרים לקהלים ייעודיים, הגדרת מטרות והבנת יעדים חינוכיים.
  • ידע לשימוש בכלי עזר להוראה וחוויה לימודית, כלים הכוללים שילוב טכנולוגיות מחשוב מתקדמות במערכות החינוך וההוראה ויישומם בפעילות מול מגוון אוכלוסיות.
  • קורסים תאורטיים וסדנאות מעשיות בתחומי החינוך, הפסיכולוגיה, הסוציולוגיה והפילוסופיה, יחד עם קורסים מתודולוגיים בשיטות מחקר איכותניות וכמותיות.
  • חשיפה לאשכולות לימוד בחוג לחינוך: כל סטודנט בחוג לחינוך יוכל להתמקד, החל מהשנה השלישית ללימודיו, באשכול לימודים:
  • מנהל חינוכי: תחום המנהיגות והמינהל החינוכי תוך התמודדות עם תהליכים ואתגרים ניהוליים במערכות החינוך.
  • יעוץ חינוכי: הייחוד שבעבודת היועץ החינוכי בבית הספר, שילוב היבטים עיוניים ומעשים.
  • טכנולוגיות בחינוך: תהליכים ושיטות למידה, הדרכה והוראה בסביבות עתירות טכנולוגיה, שימוש מושכל בטכנולוגיות מידע, הטמעה ותכנון ויישום ההוראה והלמידה בכל תחומי הלימוד.

אפשרויות תעסוקה והמשך לימודים

מסלול הלימודים לתואר ראשון בחינוך מאפשר ללמוד לתעודת הוראה במקביל ללימודים בחוג ולהשתלב בתחום במוסדות החינוך השונים בארץ.
ההתמחויות במהלך הלימודים מאפשרות לעסוק בתחומים פדגוגים בהתאם למגמה הנבחרת: ייעוץ חינוכי, שילוב טכנולוגיות בהוראה, הכשרת מורים, וניהול מערכת החינוך.
ניתן לשלב לימודים בחוג זה עם מגוון חוגים במסגרת המסלול הדו חוגי. מומלץ לשלב את הלימודים בחוג לחינוך עם הלימודים בחוג לקרימינולוגיה, פסיכולוגיה, כלכלה, רב תחומי (משאבי אנוש + פסיכולוגיה) ספרות עברית ובכך לשלב את הידע בדיסציפלינה אחת עם חינוך והוראה בתחום.