המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה לתואר שני – מלגת קיום

המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה לתואר שני - מלגת קיום

מלגת קיום במסגרת התואר השני בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה

סטודנט אשר במסגרת לימודיו לתואר שני מבצע פעילות מחקרית מלאה
באוניברסיטת אריאל הכוללת מחקר ועוזר הוראה יקבל:

 

  • מענק של 2,875 ₪ בחודש.
  • משכורת עבור התרגול.
  • שכר לימוד חינם.

סטודנט שסיים תואר ראשון בהצטיינות בכל מוסד אקדמי מוכר יזכה
למענק מוגדל של 3,375 ₪ (במקום 2,875 ) באופן קבוע.

יש למלא את הטפסים הבאים ולשלוח לליאורה אילרוב, רכזת מלגות ופרסי מחקר:

  1. טופס בקשה למלגת מחקר
  2. טופס נלווה לבקשה למלגת שכר לימוד לתואר שני

מלגות מחקר הניתנות על ידי חברי סגל

ראה רשימה כאן