התמחויות תואר שני

התמחויות תואר שני

התמחויות לתואר שני במחלקה להנדסת חשמל ולאקטרוניקה

 

אלקטרואופטיקה – המסלול יקנה לסטודנט ידע רחב בנושאים שונים הקשורים לתחום, כגון: מקורות וגלאים, לייזרים, מערכות אופטיות, שילוב אופטיקה ברפואה וביולוגיה, תקשורת אופטית, אופטיקה-לא-לנארית, חיישנים ואפיון חומרים.  מבחינת התיזה, המסטרנט ישתלב באחד ממסלולי המחקר הנחקרים ע"י חברי הסגל: הדמיה דרך תווך מפזר, הדמיה רפואית, פיזור ברילואין ואפקטים לא-לנאריים אחרים בסיב אופטי, ספקטרוסקופיה רמן Raman מוגבר בעזרת חלקיקים ננומטריים (ננו-פוטוניקה), פיתוח מכ"מ אופטי חדשני, חיישנים מבוססים סיבים אופטיים, אפיון מחלות בגוף בצורה אופטית לא-פולשנית ועוד.

 

בקרה – מסלול זה מקנה לסטודנט רקע תיאורטי בנושאים הבאים: שיטות מתקדמות לפיתוח מערכות בקרה, שיטות לבקרה אופטימלית ושיערוך אופטימלי ושיטות לפיתוח מערכות בקרה דיגיטליות ואדפטיביות.  הסטודנט יכול להשתלב באחד ממסלולי המחקר הבאים:  שיטות לפיתוח וניתוח ממוחשב של מערכות בקרה רציפות/בדידות (מורכבות) בזמן, שיטות לפיתוח ממוחשב, אופטימיזציה והדמיה של מערכות בקרת תנועה ומערכות מתבייתות וכן פיתוח מערכות בקרה לריסון מבנים בזמן רעידת אדמה.

 

מחשבים – המסלול מקנה לסטודנט ידע במספר רב של נושאים, כגון: תורת המידע,  מערכות לומדות,  תכנות ב Java ואינטרנט ומערכות משובצות ויישומים במתמטיקה בדידה. מבחינת התיזה, המסטרנט יבחר  באחד ממסלולי המחקר הקיימים: יישומים במערכות לסיווג תבניות וזיהויין, מערכות לומדות, מערכות משובצות (VHDL), יישומים במתמטיקה בדידה ודחיסת נתונים.

 

קרינה אלקטרומגנטית – מסלול זה נותן ידע רחב והבנה בתחום קרינה אלקטרומגנטית ומהווה הכשרה מתאימה לעבודה בתחום התקשורת האלחוטית (טלויזיה, רדיו, אינטרנט וסלולר). חברי סגל רבים במחלקה מתמחים בנושאים מגוונים השייכים לתחום זה ופועלים גם במסגרת מרכז ידע למקורות ושימושי קרינה אלקטרומגנטית. במסגרת עבודת המחקר, המסטרנט ישתלב באחד ממסלולי המחקר הקיימים: פיתוח מקורות רבי עוצמה, פיתוח שימושים חדשניים, הדמיה חודרנית דרך תווך חוסם, פיתוח ערוצי תקשורת אלחוטיים רחבי סרט, התפשטות גלים באטמוספרה, ועוד. המסלול יקנה ידע נרחב בנושאים הבאים: תקשורת אלחוטית סטטית וניידת, מגבלות בערוצי התקשורת כגון Multipath fading , שיטות Diversity, PLL , קווי תמסורת, רכיבי המרת תדר, Intermodulation , Spurious, תקשורת אופטית בסיבים ועוד. מבחינת התיזה, המסטרנט יכול לבחור כל נושא בתקשורת כגון:

Blind Equalization, Synchronization in OFDM/MIMO OFDM, Synchronization in single carrier modulation, analog and digital modulation methods for audio video and data transfer, indoor and outdoor wireless and cellular communications, spread-spectrum and low probability of intercept (LPI) techniques, secure communications

 

עיבוד אותות  המסלול יקנה לסטודנט ידע מעמיק ורחב בתכנון המקדמים במסנני FIR  בשיטות השונות, ידע מעמיק בנושא עבוד רב-קצב, מבנים מעשיים למימוש מחליפי-קצב, מסנני Polyphase , מסננים מרובי דרגות, בנק מסננים, מסנני QMF , תנאים לשחזור מושלם ומסנני GLP והצגתם האחידה. כמו כן יכיר הסטודנט במסלול זה  את השיקולים לבחירת מסנן כזה או אחר מבחינת  יעילות חישוב ורגישות לאפקטים של אורך מילה סופי. מבחינת התיזה, המסטרנט יכול לבחור כל נושא הרלוונטי לעיבוד אותות או לשלב בין עיבוד אותות עם תחום אחר (כגון תקשורת ספרתית).

 

הנדסה ביורפואית – מסלול זה נותן ידע רחב והבנה בתחום של הנדסה ביורפואית ומקנה לסטודנט ידע בנושאי ציוד רפואי הקיים בבתי חולים ומוסדות מחקר רפואיים כגון : מערכות דימות רפואיות, חיישנים ביורפאיים, מערכות מדידה מעבדתיים, אפיון מערכות מדידה רפואיות, סיווג מיכשור ביו-רפואי, שימושי לייזרים ואופטיקה ברפואה וכן לימודי אנטומיה ופיזיולוגיה של האדם. הסטודנט/מסטרנט/דוקטורנט יכול לבחור בין נושאי המחקר המוצעים במסלול כשחלקם של עבודות המחקר נעשות בשיתוף עם מחלקות שונות שבאוניברסיטה וכן עם בתי חולים בארץ.

 

זרם חזק – המסלול מקנה לסטודנט ידע בנושאים הבאים: מכונות חשמל, תורת רשתות הולכה למתח עליון ועל,  תופעות מעבר אלקטרומגנטיות ואלקטרומכניות במערכות אספקת חשמל, טכניקת מתח גבוה ומתקני מתח גבוה ונמוך,  מדידות חשמליות ברשתות של מתח גבוה ועליון, הגנה ממסרית למערכות אספקת חשמל, מתקני חשמל לתחנות משנה ותחנות כוח, תורת מערכות אספקת חשמל של מתח גבוה ועליון, אלקטרוניקת הספק מתקדמת, הנע חשמלי מתקדם ובקרה של מערכות הספק ואיכות החשמל ברשתות חשמל למתח נמוך וגבוה. לגבי נושא המחקר, הסטודנט ישתלב באחד מהנושאים הנחקרים על ידי חברי הסגל, כגון: ניתוח תיאורטי ומעשי של מצב איכות החשמל ברשתות בעלות מקורות עיוותי מתח שונים, מדידות פרמטרים של תופעות הסתברותיות בשינויים של מתחים, זרמים ועיוותי מתח וזרם ברשתות מתח גבוה, ניתוח רגישות של ציוד כוח וציוד  אלקטרוני לעיוותי מתח שונים וחיסכון באנרגיה חשמלית.

 
מיקרואלקטרוניקה והתקנים אלקטרוניים – במסלול זה הסטודנט ירכוש ידע בטכנולוגיות של מזעור אלקטרוניקה מודרנית, פיזיקה וטכנולוגיה של מוליכים למחצה ומוליכי-על, מיקרומוליכים וננומוליכים ותהליכים קוונטים ברכיבים אלקטרוניים. מבחינת נושאי המחקר לתיזה, הסטודנט ישתלב באחד מתחומי המחקר התאורטיים והניסיוניים הנחקרים על ידי חברי הסגל, כגון: תכונות פיזיקליות של מוליכים למחצה, פיזיקה מזוסקופית של ננו-מוליכים, nanotubes והתקנים אלקטרוניים קוונטים.