התמחויות

התמחויות במחלקה להנדסת חשמל

המחלקה מכסה את כל התחומים בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה, תוך התמקדות בתחומים הנדרשים במערכות האזרחיות,

התעשייתיות והביטחוניות. בנוסף, במחלקה מעבדות מחקר מתקדמות וייחודיות

כדוגמת מתקן ה-FEL  (לייזר אלקטרוניים חופשיים), יחידי מסוגו בארץ אשר עומד בחזית המחקר בתדרים גבוהים.

 

במהלך התואר בוחרים הסטודנטים בשני מסלולי התמחויות בתחומי מחקר במחלקה. בכל מסלול קיימים קורסים ייחודיים

המפורטים כלהלן:

 

הערות:

ניתן לשלב את מסלול ההתמחות של זרם חזק עם התמחות באלקטרוניקה (באישור רשם המהנדסים).

על סטודנט שהחליט לשלב בין ההתמחויות ללמוד את 2 קורסי הקדם – המרת אנרגיה + גלים ומערכות מפולגות.

 

סטודנט שלוקח את המסלול המשולב עליו ללמוד את הקורסים הבאים:

בזרם חזק:

– 5 קורסי התמחות + 2 מעבדות (מסומן בצהוב)

– נדרש פרוייקט

 בתחום האלקטרוניקה:

 – 3 קורסי התמחות (2 חובה + 1 בחירה)

– מעבדת התמחות חובה (במקום מעבדה 4)

 – לא נדרש פרוייקט

  

סטודנט הלומד מסלול של זרם חזק בלבד עליו לקחת את כל 7 הקורסים + 3 המעבדות המופיעות ברשימה של זרם חזק + פרויקט.