טלפונים

המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה

פרופ' מוניקה פנחס | ראש המחלקה

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

פרופ' יוסי פנחסי | ראש התוכנית לתואר שני

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

מר דניאל גוטליב | מהנדס המעבדה

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

מר יפים לוקשיין | מהנדס חשמל ואלקטרוניקה

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

מר עוז ליבנה | מהנדס חשמל ואלקטרוניקה

טלפון נייד לחצו להצגה
טלפון קוי לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

מר דניאל רוזבן | מהנדס חשמל ואלקטרוניקה

טלפון קוי לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

מר אלכסנדר פייר | מהנדס חשמל ואלקטרוניקה

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

מר מאיר בוסקילה | מהנדס המחלקה

טלפון נייד לחצו להצגה
טלפון קוי לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

גב' גלית לוי | רכזת תואר ראשון

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

גב' אורית אלמקייס גלאם | רכזת סטודנטים- תואר ראשון + תואר שני

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

גב' עדנה שנהר | רכזת סטודנטים

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

גב' יסכה טובי | רכזת/ מזכירת המחלקה

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

פרופ' אראל גרנות | סגל בכיר

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

פרופ' גדי גולן | סגל בכיר

טלפון קוי לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

פרופ' אהרן פרידמן | סגל בכיר

טלפון נייד לחצו להצגה
טלפון קוי לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

פרופ' אנטולי ליפסקי | סגל בכיר

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

פרופ' אשר יהלום | סגל בכיר

טלפון נייד לחצו להצגה
טלפון קוי לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

פרופ' גרגורי אגרנוביץ | סגל בכיר

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

פרופ' יוסף ברנשטיין | סגל בכיר

טלפון נייד לחצו להצגה
טלפון קוי לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

פרופ' שמואל שחם | סגל בכיר

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

פרופ' יואל רצאבי | סגל בכיר

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

פרופ' משה עינת | סגל בכיר

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

פרופ' אמיר אברמוביץ | סגל בכיר

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר משה אברבוך | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר אריה רייכמן | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

פרופ' אליהו פרבר | סגל בכיר

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר דויד אבוקסיס | סגל בכיר

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

פרופ' יורי לוריא | סגל בכיר

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר יורי גורודצקי | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר נדה מיטב | סגל בכיר

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

פרופ' מוניקה פנחס | סגל בכיר

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

| פקס

טלפון נייד לחצו להצגה