מחקר במחלקה

מחקר במחלקה

Head of Laboratoryהמעבדה   Laboratory ראש המעבדה
Prof. Asher Yahalom

המרכז הישראלי למקורות קרינה ושימושיהם

Israeli center for radiation sources and applications

פרופ׳ אשר יהלום

 Prof. Shmuel Sternkler

המעבדה לאלקטרואופטיקה

Electrooptics laboratory

פרופ׳ שמואל שטרנקלר
Prof. Yossef Pinhasi

המעבדה לרדאר, תקשורת אלחוטית וחישה מרחוק לצרכי ביטחון המולדת

Radar, wireless communications and remote sensing homeland security Laboratory

פרופ׳ יוסף פנחסי
Prof. Aron Friedman

מעבדת לייזר אלקטרונים חופשיים

FEL – Free Electron Laser

פרופ׳ אהרון פרידמן
 Prof. Yosef Bernstein

המעבדה לאמינות רכיבי אלקטרוניקה משולבת

Laboratory for reliable Integrated electronics

 פרופ׳ יוסף ברנשטיין
Prof. Moshe Einat

המעבדה לפיתוח מקורות קומפקטיים (ג'ירוטרונים) לקרינת גלים מילימטריים רבת עוצמה ושימושיה

High power millimeter wave gyrotrons and their applications laboratory

פרופ׳ משה עינת
Prof. Lipsky, Dr. Neda Miteva

 המעבדה למתח גבוה ולמערכות ורשתות הספק

High Voltage (HV) Laboratory of Power Networks and Systems

פרופ׳ ליפסקי, דר׳ נדה מיטבה
Prof.  Gregory Agranovich

המעבדה לבקרה

Control Laboratory

פרופ׳ גרגורי אגרנוביץ
Prof. Joel Ratsaby

המעבדה למחקר ופיתוח אלגוריתמים

Algorithms Research & Development Laboratory

 פרופ׳ יואל רצאבי
 Prof. Amir Abramovich

המעבדה למחקר בגלים מילימטריים ותת-מילימטריים

Laboratory for millimeter and sub-millimeter wavelength research

 פרופ׳ אמיר אברמוביץ
Prof. Eliyahu Farber

המעבדה לפיתוח התקני מיקרוגלים ו THz מבוססי מוליכי- על.

Laboratory for applied superconductivity and microwave engineering

פרופ׳ אליהו פרבר
Prof. Boaz Ben-Moshe, Dr. Nir shvalb

המעבדה לקינמטיקה וגיאומטריה חישובית

Kinematics & Computational Geometry Laboratory

פרופ׳ בעז בן משה, דרי ניר שוולב

Prof. Monika Pinchas

המעבדה לעיבוד אות מסתגל

Adaptive Signal Processing Laboratory

פרופ׳ מוניקה פנקס
Prof.David Abookasis 

המעבדה לשימושים ביו-רפואיים באופטיקה

Laboratory for biomedical optics

פרופ' דוד אבוקסיס
Dr.Moshe SitbonRenewable Energy Sources & Advance Control Laboratory Dept. of Electrical Eng. and Electronicsדר' משה סיטבון