מידע למועמד

מידע למועמד ללימודי תואר ראשון במחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה

הלימודים במחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה

הלימודים במחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה מתקיימים במסגרת מקצוע מורחב (חד-חוגי). כמו כן, ישנה אפשרות למסלול לימודים משולב המאפשר לימודי הנדסת חשמל ואלקטרוניקה במקביל ללימודי פיזיקה. במסלול זה מוצעת לסטודנט תכנית אינטגרטיבית שבסופה יקבל שני תארי  B.Sc. הידע המעמיק והמקיף הנרכש בתכנית זו מקנה לסטודנט יתרון משמעותי הן בהמשך לימודיו לתארים מתקדמים והן בהשתלבותו בתעשיות מתקדמות כגון: רפאל, אלביט, התעשייה האווירית ועוד.

 

תכנית הלימודים במחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה

תכנית הלימודים מתפרסת על פני 4  שנים וכוללת פרויקט גמר, כשבמהלכן על הסטודנט לצבור מינימום 166 נ"ז לתואר.

תכניות הלימודים המוצעות במחלקה (לחץ לפרטים נוספים):

 

דרישות הלימודים במחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה

הציון הקובע לקבלת מועמד הוא ציון קבלה משולב המחושב על פי נתוני הבגרות והפסיכומטרי.

סיפי הקבלה למחלקה כוללים:

1.     4 יח"ל במתמטיקה בציון 80 לפחות או 5 יח"ל בציון 70. ציון נמוך מהנדרש מחייב במכינת השלמה במתמטיקה.

2.     4 יח"ל באנגלית בציון 70 או 5 יח"ל בציון 65. ציון נמוך מהנדרש מחייב במכינת השלמה באנגלית.

3.     5 יח"ל בפיזיקה בציון 70. היעדר בגרות בפיזיקה תחייב מכינת השלמה.

תנאי קבלה בנוסף לדרישות הסף:

1.     קבלה על סמך בגרות בלבד: ציון 95 קבלה אוטומטית, ציון 90 ע"פ שיקול ראש המחלקה וראיון אישי.

2.     קבלה על סמך ציון קבלה משולב:

בגרות בציון 82 + פסיכומטרי בציון 600 – קבלה משולב 583

או בגרות בציון 80 + פסיכומטרי בציון 570 – קבלה משולב 551-582.

ניתן לחשב את סיכויי קבלתך. למחשבון סיכויי קבלה למחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה לחץ כאן.

 

 

תנאי מעבר משנה לשנה

תנאי-מעבר