מסלול ישיר לתואר ראשון ותואר שני

סטודנטיםהמחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה הוקמה בשנת 1992. המחלקה קיבלה אישור לרישום בפנקס המהנדסים בשנת 1998 והכרה בתואר הראשון (.B.Sc) מהמועצה להשכלה גבוהה בשנת 2004. בשנת 2007 קיבלה המחלקה היתר ללימודי המשך לתואר שני M.Sc עם עבודת מחקר (תיזה). למחלקה מאות בוגרים שהשתלבו בהצלחה בפעילויות של מחקר ופיתוח הן בתעשייה (חברות הייטק, המגזר הפרטי והציבורי, חברות סלולר, תעשיות ביטחוניות ועוד) והן בהמשך לימודים אקדמיים לתארים מתקדמים. מתוך מגמה לעודד מצוינות הן בלימודים והן בתעסוקה, קיימת תכנית המשלבת לימודי הנדסת חשמל ואלקטרוניקה ולימודי פיזיקה המאפשרת לסטודנטים מצטיינים לימודים לשני תארי B.Sc במקביל. תכנית ייחודית זו מעניקה יתרונות הן בלימודים מתקדמים והן בשוק התעסוקה, שבו יכול הבוגר להשתלב הן בתור פיזיקאי והן בתור מהנדס בעל ידע רחב. כמו כן, מתקיימים במחלקה שיתופי פעולה נרחבים עם חברות גדולות במשק הישראלי, כדוגמת חברת החשמל. במסגרת שיתוף פעולה זו פתחה האוניברסיטה את שעריה למסלול לימודים

חברת החשמל. במסגרת התכנית משתלבים כ-35 עובדי חברת החשמל בוגרי תואר ראשון בהנדסת אלקטרוניקה מאוניברסיטאות שונות, בתכנית שמטרתה להכשירם כבעלי הסמכה במערכות הספק ("זרם חזק").


עם סיום לימודיהם יהיו זכאים בוגרי המסלול להירשם בפנקס רשם המהנדסים, ואף להמשיך ללימודי תואר שני בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה באוניברסיטת אריאל. אורכה של התכנית היא כ-4 סמסטרים.

האוניברסיטה מציעה למועמדים מצטיינים ולסטודנטים ובעלי הישגים גבוהים הלומדים לתואר ראשון מסלול ישיר לתואר שני.

 

יתרונות המסלול הישיר:

 • סיום תואר ראשון ושני ב- 5 שנים, חסכון בשנת לימודים עבור הסטודנט.
 • קבלת תעודה פנימית של מסלול מצטיינים.

תנאי קבלה:

 • פסיכומטרי 680 ובגרות 97 ומעלה קבלה אוטומטית.
 • בעלי פסיכומטרי 680 ובגרות בין 95-97 יועברו לאישור לוועדה המחלקתית.
 • הנדסאים בעלי ממוצע 90 ומעלה במבחני מה"ט לא כולל מעבדה ופרויקט קבלה אוטומטית.

סטודנטים שנה ג'

 • יוכלו להצטרף לתוכנית- סטודנטים מצטיינים העולים לשנה ג' (סטודנטים אשר סיימו את כל חובותיהם לשנה א'-ב' כולל קורסי מורשת) בעלי ממוצע 85 קבלה אוטומטית.
 • בעלי ממוצע שבין 80-85 יועברו לוועדה המחלקתית.
 • הסטודנט יהיה בסטטוס על תנאי בתואר שני עד לסיום חובותיו בתואר הראשון.

סטודנטים שיתקבלו למסלול עם תחילת לימודיהם לתואר ראשון

 • בשנה ג' יוכלו הסטודנטים להמיר את קורסי הקדם המרת אנרגיה/ גלים ומערכות מפולגות בקורס בחירה לתואר שני.
 • בשנה ד' יוכלו להוסיף את קורסי החובה לתואר שני בסמס' א': כתיבת מאמרים מדעיים ומתמטיקה מתקדמת א' בסמס' ב' מתמטיקה מתקדמת ב'.
 • לסטודנטים אשר המירו את קורסי הקדם המרת אנרגיה / גלים ומע' מפולגות יישארו עוד 5 קורסי התמחות בתואר שני אותם יוכלו לקחת בשנה החמשית.
 • סטודנטים שבחרו לא להמיר את קורסי הקדם בקורס בחירה בתואר השני יישארו עוד 6 קורסי בחירה בהתמחות בשנה החמשית.

סטודנטים שנה ד'

 • הסטודנט יהיה בסטטוס על תנאי בתואר שני עד לסיום חובותיו בתואר הראשון
 • בשנה הרביעית ללימודיו יוכל הסטודנט להוסיף את קורסי החובה לתואר שני
 • בסמס' א': כתיבת מאמרים מדעיים ומתמטיקה מתקדמת א'.
 • בסמס' ב: מתמטיקה מתקדמת ב'.
 • בשנה החמישית ללימודיו יוכל לקחת 6 קורסי בחירה בהתמחות מהתואר השני.