תוכנית לימודים תלמידי י"ב

שנה 1 סמסטר א'

מס' קורסשם הקורסהרצאהתרגילמעבדהנ"זדרישות קדםפרשיות לימוד

4310110

אלגברה לינארית

31 3.5  פרשיית לימוד

4310410

חשבון אינפיניטסימלי 1 4 2  5  פרשיית לימוד

4311310

פיזיקה 1 מכניקה 3 1 3.5  פרשיית לימוד

4310810

מבוא לתכנות שפת C 2 2  3  פרשיית לימוד

4311010

מערכות ספרתיות 4 2  5  פרשיית לימוד
 

מורשת ישראל

2   2  
 סה"כ188 22  

שנה 1 סמסטר ב'

מס' קורסשם הקורסהרצאהתרגילמעבדהנ"זדרישות קדםפרשיות לימוד

4310610

חשבון אינפיניטסימלי 2 4 2 5 חשבון אינפיניטיסימלי 1 פרשיית לימוד

4311110

פיזיקה 2 – חשמל 3 1 3.5 פיזיקה 1 – מכניקה פרשיית לימוד

4310310

חומרים הנדסיים 

 3 1 3.5 פיזיקה מכניקה פרשיית לימוד

4310930

מעבדה בפיזיקה   31.5 פיזיקה 1 – מכניקה פרשיית לימוד

4310210

מבוא להנדסת חשמל 42  חשבון אינפי 1, פיזיקה חשמל במקביל פרשיית לימוד
 מורשת ישראל2  2  

 

סה"כ

16

6

20.5

  
 

שנה ב' סמסטר א'

מס' קורסשם הקורסהרצאהתרגילמעבדהנ"זדרישות קדםפרשיות לימוד

4321110

משוואות דיפרנציאליות רגילות

31 3.5

חשבון אינפיניטסימלי 2

אלגברה לינארית 

 פרשיית לימוד

4320310

אנליזה מתקדמת פורייה לפלאס31 3.5חשבון אינפניטיסימלי 2 פרשיית לימוד

4320410

גלים ופיזיקה מודרנית 3 1 3.5 

חשבון אינפניטיסימלי 2

פיזיקה 2 – חשמל

 פרשיית לימוד

4320510

מבוא להמרת אנרגיה

 2 1 2.5מבוא להנדסת חשמל,  אנליזה מתקדמת במקביל פרשיית לימוד

4321430

מעבדה 1   4 2פיזיקה חשמל , מבוא להנדסת חשמל  פרשיית לימוד

4321310

מערכות ליניאריות דינמיות 3 1 3.5אנליזה מתקדמת (במקביל), מבוא להנדסת חשמל  פרשיית לימוד
 מורשת ישראל2  2  

 

סה"כ

16

5

 4

20.5

  

שנה ב' סמסטר ב'

מס' קורסשם הקורסהרצאהתרגילמעבדהנ"זדרישות קדםפרשיות לימוד

4321010

משוואות דיפרנציאליות חלקיות

21 2.5

משוואות דיפרנציאליות רגילות

פרשיית לימוד
 4320110אותות ומערכות 4 1 4.5

 אנליזה מתקדמת 

 פרשיית לימוד

4320610

הסתברות וסטטיסטיקה

31 3.5

חשבון אינפי 1

  פרשיית לימוד

4320710

התקני מוליכים למחצה 3 1 3.5 גלים ופיזיקה מודרנית, חומרים הנדסיים פרשיית לימוד

4321210

שדות אלקטרומגנטיים

32 4

אנליזה מתקדמת, משוואות דיפרנציאליות חלקיות במקביל

פרשיית לימוד
 

מורשת ישראל

 2   2  
 

סה"כ

17

6

 

20

  

* קורס "המרת אנרגיה" הינו קורס קדם/חובה להתמחות במגמת מערכות אספקת חשמל ו\או הנע חשמלי – זרם חזק

 – לכל שאר ההתמחויות קורס קדם/חובה  הנו "גלים ומערכות מפולגות".

שנה 3 סמסטר א'

מס' קורסשם הקורסהרצאהתרגילמעבדהנ"זדרישות קדםפרשיות לימוד
4330310גלים ומערכות מפולגות*41 4.5שדות אלקטרומגנטיםפרשיית לימוד
4330110אותות אקראיים ורעש32 4.5הסתברות וסטטיסטיקה, אותות ומערכותפרשיית לימוד
4330610מבוא למערכות תקשורת31 3.5אותות ומערכותפרשיית לימוד
4321530מעבדה 2   42מעבדה 1 פרשיית לימוד
4331010מעגלים לינארים41 4.5אותות ומערכות,התקני מל"מפרשיית לימוד
4331210עיבוד אותות41 4.5אותות ומערכותפרשיית לימוד
4330410המרת אנרגיה*31 3.5 מבוא להמרת אנרגיה פרשיית לימוד
 סה"כ186423.5  

שנה ג' סמסטר ב'

מס' קורסשם הקורסהרצאהתרגילמעבדהנ"זדרישות קדםפרשיות לימוד
4331410אנגלית למהנדסים22 3אנגלית לפטורפרשיית לימוד
4330710מבנה מחשבים31 3.5מבוא לתכנות, מערכות ספרתיותפרשיית לימוד
4331110מעגלים ספרתיים31 3.5התקני מל"מ, מערכות ספרתיותפרשיית לימוד
4330210מערכות בקרה31 3.5מערכות לינאריות דינמיותפרשיית לימוד
4331530מעבדה 30042מעגלים לינארים פרשיית לימוד
 4372210 **מערכות הספק 1 3 1  3.5 המרת אנרגיה 
4331330***קדם פרויקט0042מעגלים לינארים , מעבדה 2 
 סה"כ146821  

* קורס "המרת אנרגיה" הינו קורס קדם/חובה להתמחות במגמת מערכות אספקת חשמל ו\או הנע חשמלי – זרם חזק

**  סטודנט המתמחה בזרם חזק ונרשם להמרת אנרגיה בסמסטר א' יירשם למערכות הספק 1 בסמסטר ב' ולא יירשם לקדם פרויקט. 

***(התמחות זרם חזק לומדים את קדם פרויקט זרם חזק בשנה ד'.)

 – לכל שאר ההתמחויות קורס קדם/חובה  הנו "גלים ומערכות מפולגות".

שנה 4 סמסטר א'

מס' קורסשם הקורסהרצאהתרגילמעבדהנ"זדרישות קדםפרשיות לימוד
 מעבדת בחירה בחשמל ואלקטרוניקה

0

0

4

3

  
 מעבדת בחירה בחשמל ואלקטרוניקה

0

0

4

3

  
 קורסי בחירה בחשמל ואלקטרוניקה/זרם חזק

9

3

 

10.5

  
 פרויקט 1/א

8

0

 

4

 

 

 

סה"כ

17

3

8

22.5

  

שנה ד' סמסטר ב'

מס' קורסשם הקורסהרצאהתרגילמעבדהנ"זדרישות קדםפרשיות לימוד
 מעבדת בחירה בחשמל ואלקטרוניקה/זרם חזק

0

0

4

3

  
 

קורסי בחירה בחשמל ואלקטרוניקה/זרם חזק

12

4

 

14

  
 

פרויקט ב

8

0

 

4

 

 

 

סה"כ

20

4

4

21

  

* קורס "המרת אנרגיה" הינו קורס קדם/חובה להתמחות במגמת מערכות אספקת חשמל ו\או הנע חשמלי – זרם חזק

 – לכל שאר ההתמחויות קורס קדם/חובה  הנו "גלים ומערכות מפולגות".