תנאי הקבלה בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה- תשפ"א

close up view of businessman typing on laptop indoors
רישום ללימודים

 לקראת תואר B.SC 

משך שנות לימוד: 4 שנים

  • במחלקות בעלי אופי ראלי יש להתייחס לציון הפסיכומטרי בשקלול כמותי/רב תחומי – הגבוה מבין השניים.
  • סיווג רמה באנגלית במבחן פסיכומטרי/ אמי"ר/ אמיר"ם הינו תנאי הכרחי לקבלה ללימודים.
  • זכאות לבגרות ו- 4 יח"ל באנגלית בציון עובר הינם תנאי קבלה הכרחיים.

דרישות סף בבגרות

מקצוע

יח"ל

ציון

מכינות השלמה/ מבחני כניסה- טרום הלימודים

מתמטיקה

4

80

ציון נמוך מהנדרש מחייב במכינת השלמה במתמטיקה- טרום הלימודים.

הנדסאי נדרש במכינת השלמה במתמטיקה.

5

70

אנגלית

4

70

ציון נמוך מהנדרש מחייב במכינת השלמה באנגלית.

5

65

פיזיקה

5

70

 חוסר בגרות בפיזיקה- מחייב במכינת השלמה בפיזיקה.

5 יח"ל בבגרות בפיזיקה בציון נמוך מ-70- חייב במכינת השלמה בפיזיקה.

הנדסאי נדרש במכינת השלמה בפיזיקה.

  • מכינות ריענון: נדרשות עבור מי שעמד בדרישות המתמטיקה והפיזיקה, אך עברו מעל 6 שנים מסיום לימודי הבגרות/ הנדסאים.
  • מכינות השלמה/ ריענון/ מבחן כניסה: (לבעלי 4/5 יח"ל) יש לסיים בציון 70 לפחות בכל אחד מהמקצועות.
  • בעלי 3 יח"ל במתמטיקה ועמידה ב-8 יח"ל ריאליות יופנו למכינת השלמה וידרשו לסיימה בציון 80. 
  • בעלי 3 יח"ל במתמטיקה ללא מקצוע ריאלי נוסף בבגרות יופנו למכינה ייעודית בהנדסה.
  • תנאי הקבלה המחלקתיים לוקחים בחשבון את כל המקצועות הריאליים בבגרות, ולכן מועמדים בעלי חשיבה ריאלית טובה בבגרות ובפסיכומטרי, אך אינם עומדים בתנאי הקבלה- יופנו לוועדת חריגים.
  • סטודנט שלא יעמוד בדרישות האקדמיות של המחלקה לחשמל בתום שנה א'- יופסקו לימודיו.

תנאי קבלה

אפשרויות קבלה

תנאי קבלה

דרישות נוספות מעבר לדרישות הסף

בגרות בלבד

ממוצע 97 (באישור רמ"ח)

8 יח"ל ריאליות מתוכם 4 במתמטיקה

מכינות השלמה/ריענון בהתאם לדרישות הסף.


ציון קבלה משולב

בגרות

פסיכומטרי

משולב

מכינות השלמה בהתאם לדרישות הסף.

ציון מינימום בפסיכומטרי הינו 550 לפחות.

87

600

590

סכם הנדסי

570

נוסחא לחישוב הסכם: (ציון בגרות במתמטיקה* מספר יח"ל)+ (ציון בגרות בפיזיקה* מספר יח"ל)+ (תת ציון כמותי בפסיכומטרי*3)/ 1.8

לא ניתן לחשב סכם הנדסי עם 3 יח"ל במתמטיקה.

הנדסאי מדופלם

 

83 ומעלה

 

הקבלה הינה על סמך ממוצע ציונים חיצוניים, לא כולל מעבדה ופרויקט.

מכינת השלמה במתמטיקה ופיזיקה, בהתאם לדרישות הסף בבגרות.   

הנדסאי בשנה האחרונה ללימודיו בעל:

2 ציונים חיצונים בממוצע 90

3 ציונים חיצונים בממוצע 85

מכינות השלמה במתמטיקה + פיזיקה

הצגת ממוצע ציונים חיצונים 83 עד תום סמ' א'.

הצגת דיפלומה עד תום שנה א'.

בעלי בגרות חו"ל

פסיכומטרי 600

· שווה ערך בגרות ממשרד החינוך

· מבחן יע"ל בציון 105 לפחות

· מכינות השלמה יינתנו בהתאם לצורך ובהחלטת רמ"ח.

ממוצע

מכינה ייעודית

ממוצע מכינה ייעודית 82

וציון 77 לפחות בכל אחד מהמקצועות

· זכאות לבגרות/דיפלומת הנדסאים

 

בעלי לימודים אקדמיים קודמים בהנדסה ומדעים

צבירת 40 נ"ז לפחות בממוצע מצטבר של 80 לפחות (ללא נכשלים).

בעלי ממוצע מצטבר של 75-80 יועברו לדיון בוועדת הקבלה המחלקתית, בצרוף גיליון ציונים.

בקשות לפטור על סמך לימודים קודמים תתאפשר רק למי שהצהיר על לימודים קודמים במעמד הקבלה.

פטורים ידונו בהמשך במחלקה לאחר הגשת בקשה יזומה.

קבלה חריגה– המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לדון במועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה, במסגרת קבלה חריגה, במגבלה של עד 10% ממכסת המתקבלים, בהתאם להנחיות מל"ג. כל מקרה ייבדק לגופו על ידי ועדת הקבלה המחלקתית.

דרישות ידע בעברית- מבחן יע"ל בציון 105 לפחות, תהיה עבור מועמדים שסיימו תיכון ששפת ההוראה בו איננה עברית, ו/או שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית. דרישה זו הינה חלק בלתי נפרד מתנאי הקבלה.

אוניברסיטת אריאל בשומרון שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתנאי הקבלה.