תנאי הקבלה בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה-תואר שני- תשפ"א

close up view of businessman typing on laptop indoors
רישום ללימודים

תואר:  M.S.C

מגמות:

 • תדר רדיו ומיקרוגל
 • אלקטרואופטיקה
 • מחשבים
 • בקרה
 • עיבוד אותות
 • מיקרואלקטרוניקה
 • אלקטרוניקת הספק וזרם חזק

מסלול: ללא תזה/ עם תזה

שנות לימוד: שנתיים

מועמדים לתואר שני מחויבים בהצגת המסמכים הבאים:

 •  תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג).
 •  פטור אקדמי מאנגלית.
 •  קורסי השלמה ייקבעו בהתאם להחלטת המחלקה.

תנאי קבלה למסלול ללא תזה/ עם תזה

  קבלה מן המניין

 • תואר ראשון בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה B.SC בממוצע 80 לפחות.

          קבלה עם השלמות

 • בעל תואר ראשון B.TECH בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה או בתחומים אחרים (הנדסה, מדעים מדויקים) יובא לדיון בפני הוועדה ללימודי המשך, והוועדה תחליט אם לקבלו ובאלו תנאים.
 • קורסי השלמה ייקבעו בהתאם להחלטת המחלקה.

תנאים נוספים לקבלה לשני המסלולים

מועמד בעל תואר ראשון שלא יעמוד בסיפי הקבלה שנקבעו, יידון בוועדת הקבלה ללימודי המשך.

קבלה חריגה– המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לדון במועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה, במסגרת קבלה חריגה, במגבלה של עד 10% ממכסת המתקבלים, בהתאם להנחיות מל"ג. כל מקרה ייבדק לגופו על ידי ועדת הקבלה המחלקתית.

דרישות ידע בעברית- מבחן יע"ל

מועמד שסיים את התואר הראשון בשפת הוראה שאינה עברית, יידרש להציג ציון 105 לפחות במבחן יע"ל (הבודק ידע בעברית). דרישה זו הינה חלק בלתי נפרד מתנאי הקבלה.

אוניברסיטת אריאל בשומרון שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתנאי הקבלה.