הפקולטה להנדסה

אוניברסיטת אריאל

Slider

הפקולטה להנדסה

פרופ' שובל שרגא
פרופ' שובל שרגא

תכניות הלימודים בפקולטה מיועדות להעניק השכלה אקדמית בהנדסה תוך שימת דגש על הכשרת הבוגר לשמש כמהנדס בתחומים החדשניים ביותר בשוק. תכניות הלימודים משלבות הרצאות פרונטליות, תרגול ומעבדות. מושקעים משאבים רבים בהקמה ועדכון מעבדות משוכללות ומודרניות. בכל המחלקות ניתנה הכרה ע"י המל"ג ואישור רשום בפנקס המהנדסים . מאות בוגרים נקלטו בהצלחה בתעשיית ההי-טק. בוגרים רבים התקבלו ללימודים לתארים גבוהים באוניברסיטאות. כמו כן הפקולטה קולטת בוגרים מצטיינים כמלגאי – מחקר וכמתרגלים.

יצירת קשר
דיקן הפקולטה להנדסה
ראש מנהל הפקולטה:
רכזת פקולטה:
רכזת בקרה ופרוייקטים:
לחצוותתחילו ללמוד
סגירת טופס צף

מתעניינים בלימודים

טופס יצירת קשר מועמדים כללי
אימות נתונים