ספר טלפונים

ספר טלפונים

שםתפקידטלפוןדוא"ל
הפקולטה להנדסה
פרופ' שרגא שובלדקן הפקולטה להנדסה 36...03-9לחץ להצגהshraga@...ilלחץ להצגה
גב' רוית לויראש מינהל הפקולטה 45...03-90לחץ להצגהnoyalr@...ilלחץ להצגה
גב' יפה רוזנברגרכזת פקולטה 97...03-90לחץ להצגהyaffaro@....ilלחץ להצגה
גב' ענת גפןרכזת פקולטה 36...03-91לחץ להצגהanatge@...ilלחץ להצגה
פקס 54...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
המחלקה להנדסת תעשיה וניהול
פרופ' יששכר גלעדראש המחלקה 25...03-9לחץ להצגהigilad@...ilלחץ להצגה
מר אמיר ביטון מהנדס תעשיה וניהול
66...052-3לחץ להצגה
amir@...לחץ להצגה
גב' חבצלת סמו רכזת סטודנטים בכירה 18...03-90לחץ להצגהchavy@...lלחץ להצגה
גב' אביב ליפשיץ ימינירכזת סטודנטים תואר שני- רובוטיקה והנדסת גורמי אנוש 47...03-9לחץ להצגהavivli@a...il לחץ להצגה
גב' תהילה כהןרכזת סטודנטים 25...03-90לחץ להצגהtehilaco@...c.ilלחץ להצגה
גב' איריס רונןרכזת סטודנטים 10...03-90לחץ להצגהnmnl16@...ilלחץ להצגה
פרופ' חנן גלזרסגל בכיר 64...03-90לחץ להצגהchanang@....ilלחץ להצגה
פרופ' שרגא שובלסגל בכירshraga@...ilלחץ להצגה
ד"ר רויטל דנוךסגל בכיר 68...03-90לחץ להצגהrevitald@...c.ilלחץ להצגה
ד"ר מיכאל ווגנרסגל בכיר 11...03-93לחץ להצגהwagnerm@....ilלחץ להצגה
ד"ר ינון צוקרמןסגל בכיר 62...03-90לחץ להצגהinonzu@...ilלחץ להצגה
ד"ר ליהי דראיסגל בכיר 10...074-72לחץ להצגהlihid@...lלחץ להצגה
ד"ר מיכאל מנביץסגל בכיר 65...03-90לחץ להצגהmichaelm@...c.ilלחץ להצגה
ד"ר אורן מוזיקנטסגל בכירorenm@...lלחץ להצגה
ד"ר ניר שוולבסגל בכיר 67...03-90לחץ להצגהnirsh@...lלחץ להצגה
ד"ר מיכאל חסוןסגל בכיר 68...03-90לחץ להצגהmichaelh...c.lלחץ להצגה
ד"ר אסף בוצרסגל בכירassafbo@....ilלחץ להצגה
ד"ר יונית ברוןסגל בכירybarron@....ilלחץ להצגה
ד"ר טל גרינשפוןסגל בכיר 67...03-90לחץ להצגהtalgr@...lלחץ להצגה
ד"ר דרור הרמלסגל בכיר 66...03-90לחץ להצגהdrorhe@...ilלחץ להצגה
ד"ר יבגני קגןסגל בכיר 69...03-90לחץ להצגהevganyk@....ilלחץ להצגה
ד"ר רפי חןסגל בכירלחץ להצגה
ד"ר אמיר פריסגל בכירamirp@...lלחץ להצגה
פקס 22...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
פרופ' מוניקה פנחסראש המחלקה 59...03-9לחץ להצגהmonikap@....ilלחץ להצגה
פרופ' יוסי פנחסיראש התוכנית לתואר שני 72...03-90לחץ להצגהyosip@...lלחץ להצגה
מר דניאל רוזבןמהנדס חשמל ואלקטרוניקה
26...054-8לחץ להצגה
rozbandaniel@...el.ac.ilלחץ להצגה
מר אלכסנדר פייר מהנדס חשמל ואלקטרוניקה 33...074-7לחץ להצגהalexf@...lלחץ להצגה
מר עוז ליבנה מהנדס חשמל ואלקטרוניקה ...03-9066לחץ להצגה
88...052-5לחץ להצגה
ozl@a...לחץ להצגה
מר דניאל גוטליבמהנדס המעבדה 59...03-90לחץ להצגהdanielg@....ilלחץ להצגה
מר יפים לוקשייןמהנדס חשמל ואלקטרוניקה 13...03-9לחץ להצגהyafimlo@a....il לחץ להצגה
מר מאיר בוסקילהמהנדס המחלקה 40...03-90לחץ להצגה
06...054-33לחץ להצגה
meirbus@....ilלחץ להצגה
גב' גלית לוירכזת תואר ראשון 14...03-90לחץ להצגהlgalit@...ilלחץ להצגה
גב' אורית אלמקייס גלאם רכזת סטודנטים- תואר ראשון + תואר שני 76...03-90לחץ להצגהnmnl18@...ilלחץ להצגה
גב' עדנה שנהררכזת סטודנטים 77...03-90לחץ להצגהnmnl27@...ilלחץ להצגה
גב' אורית כהןרכזת/ מזכירת המחלקה 39...03-9לחץ להצגהoritco@...ilלחץ להצגה
פרופ' אנטולי ליפסקיסגל בכיר 98...03-90לחץ להצגהalipsky@....ilלחץ להצגה
פרופ' אראל גרנותסגל בכיר 56...03-90לחץ להצגהerel@...לחץ להצגה
פרופ' אשר יהלוםסגל בכיר 99...074-72לחץ להצגה
94...054-77לחץ להצגה
asya@ariel... לחץ להצגה
פרופ' גדי גולןסגל בכיר
14...054-60לחץ להצגה
gadygola...comלחץ להצגה
פרופ' אהרן פרידמןסגל בכיר 79...03-97לחץ להצגה
14...054-77לחץ להצגה
aharonfr@...c.ilלחץ להצגה
פרופ' גרגורי אגרנוביץסגל בכיר 14...03-90לחץ להצגהagr@...לחץ להצגה
פרופ' יוסף ברנשטייןסגל בכיר 34...074-72לחץ להצגה
01...052-57לחץ להצגה
josephbe@...c.ilלחץ להצגה
פרופ' שמואל שחםסגל בכיר 18...03-90לחץ להצגהStudent_dean@...el.ac.ilלחץ להצגה
פרופ' יואל רצאביסגל בכיר 87...03-90לחץ להצגהratsaby@....ilלחץ להצגה
פרופ' משה עינתסגל בכיר 88...03-90לחץ להצגהeinatm@...ilלחץ להצגה
ד"ר משה אברבוךסגל בכירmosheav@....ilלחץ להצגה
פרופ' אליהו פרברסגל בכיר 97...03-90לחץ להצגהe.farber@...c.ilלחץ להצגה
פרופ' אמיר אברמוביץסגל בכיר 89...03-90לחץ להצגהamir007@....ilלחץ להצגה
ד"ר אריה רייכמןסגל בכירariere@...ilלחץ להצגה
ד"ר דויד אבוקסיססגל בכיר 57...03-90לחץ להצגהdavida@...ilלחץ להצגה
פרופ' יורי לוריאסגל בכיר 74...03-90לחץ להצגהylurie@...ilלחץ להצגה
ד"ר יורי גורודצקיסגל בכירyurig@...lלחץ להצגה
ד"ר נדה מיטבסגל בכיר 41...03-93לחץ להצגהnedam@...lלחץ להצגה
פרופ' מוניקה פנחססגל בכיר 59...03-9לחץ להצגהmonikap@....ilלחץ להצגה
פקס 38...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
המחלקה להנדסה כימית (במגמות ביו טכנולוגיה וחומרים)
פרופ' מרינה ניסנביץראש המחלקה 42...03-91לחץ להצגהmarinan@....ilלחץ להצגה
פרופ' דוד וולףראש התוכנית לתואר שני 97...074-7לחץ להצגהdwolf@...lלחץ להצגה
מר גריגורי פנחסוביץ'מהנדס המחלקה 80...03-91לחץ להצגה
39...054-33לחץ להצגה
לחץ להצגה
גב' דורית צורלבורנטית המחלקה להנדסת כימיה 13...074-72לחץ להצגה
56...054-6לחץ להצגה
doritzu@....ilלחץ להצגה
גב' נונה איידליןלבורנטית המחלקה להנדסת הכימיה 13...03-90לחץ להצגה
46...054-4לחץ להצגה
nonaed@...ilלחץ להצגה
גב' יקרת ברקאי מזכירת המחלקה ורכזת סטודנטים 89...03-90לחץ להצגהyikratba@...c.ilלחץ להצגה
גב' אולגה צניירכזת סטודנטים תואר ראשון + תואר שני 50...03-90לחץ להצגהolgach@...ilלחץ להצגה
ד"ר סער גולןסגל בכירsaarg@...lלחץ להצגה
ד"ר אלישיב דרוריסגל בכיר
86...054-3לחץ להצגה
droris@...ilלחץ להצגה
ד"ר יעקב אנקרסגל בכיר 90...03-93לחץ להצגהkobia@...lלחץ להצגה
פרופ' מיכאל פיררסגל בכיר 12...03-90לחץ להצגהfirer@...lלחץ להצגה
פרופ' מיכאל זיניגרדסגל בכיר 81...03-90לחץ להצגהrector@...ilלחץ להצגה
פרופ' ברק עמיצורסגל בכירbarakz@...ilלחץ להצגה
פרופ' אדוארד בורמשנקוסגל בכיר 34...03-90לחץ להצגהedward@...ilלחץ להצגה
פרופ' מרינה ניסנביץסגל בכיר 42...03-91לחץ להצגהmarinan@....ilלחץ להצגה
ד"ר גד פנחסיסגל בכיר 69...03-90לחץ להצגהgadip@...lלחץ להצגה
ד"ר קונסטנטין בורודיאנסקיסגל בכיר 85...03-91לחץ להצגהkonstantinb@...l.ac.ilלחץ להצגה
פרופ' איליה פוליצ'וקסגל בכיר 46...03-90לחץ להצגהpolishuk@...c.ilלחץ להצגה
ד"ר אלכס לוגובסקויסגל בכיר 85...03-90לחץ להצגה
71...050-47לחץ להצגה
lugovsa@....ilלחץ להצגה
ד"ר פאינה נקונצניסגל בכיר 86...03-97לחץ להצגהfainan@...ilלחץ להצגה
ד"ר יעל אלבוסגל בכיר 86...03-90לחץ להצגהyaelyt@...ilלחץ להצגה
ד"ר סבטלנה לוגובסקויסגל בכיר 17...03-90לחץ להצגהsvetlanalu@....ac.ilלחץ להצגה
ד"ר רבקה כהןסגל בכיר 06...03-90לחץ להצגהrivkac@...ilלחץ להצגה
ד"ר תיאודור שטרןסגל בכיר 81...03-97לחץ להצגהtheodorst@...ac.ilלחץ להצגה
פקס 23...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
המחלקה להנדסה אזרחית
פרופ' מתי אדןראש המחלקה 48...03-91לחץ להצגהmattiad@....ilלחץ להצגה
ד"ר יניב קנופסגן ראש המחלקה 33...03-64לחץ להצגהyanivkn@....ilלחץ להצגה
גב' טלי מזרחיראש צוות 53...03-90לחץ להצגהtalim@...lלחץ להצגה
גב' ג'וליאנה זוהררכזת סטודנטים 53...03-90לחץ להצגהJulianaz@...c.ilלחץ להצגה
גב' יוליה חליאנדרהרכזת סטודנטים 53...03-90לחץ להצגהyuliast@....ilלחץ להצגה
גב' הדס ארנרייךרכזת סטודנטים 53...03-90לחץ להצגהhadaser@....ilלחץ להצגה
גב' לנה אנטרופוברכזת סטודנטים 53...03-90לחץ להצגהlenal@...lלחץ להצגה
גב' שובל אליזוברכזת סטודנטים 53...03-90לחץ להצגהshovalel@...c.ilלחץ להצגה
גב' נעמי עקיבאמזכירת המחלקה 53...03-90לחץ להצגהneomia@...ilלחץ להצגה
מר סרגיי פרוחורץטכנאי המחלקה להנדסה אזרחיתsergeyp@....ilלחץ להצגה
פרופ' יעקב איסחקובסגל בכיר 82...03-90לחץ להצגהyizhak@...ilלחץ להצגה
פרופ' יעקב בלוךסגל בכיר 55...03-90לחץ להצגהjbloch@...ilלחץ להצגה
פרופ' יורי ריבקובסגל בכיר 27...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
פרופ' רבקה גילתסגל בכיר 55...03-90לחץ להצגהrgilat@...ilלחץ להצגה
פרופ' אורי קומורניקסגל בכיר 35...03-93לחץ להצגהurikm@...lלחץ להצגה
ד"ר יבגניה גניןסגל בכיר 55...03-90לחץ להצגהevgenyag@...c.ilלחץ להצגה
ד"ר איתן גולדשמידטסגל בכיר 35...03-93לחץ להצגה
12...054-78לחץ להצגה
eytango@....ilלחץ להצגה
ד"ר אבשלום גנץסגל בכיר 26...03-90לחץ להצגהaganz@...lלחץ להצגה
ד"ר ארקדי בריוזקיןסגל בכיר 35...03-93לחץ להצגהarcadyb@....ilלחץ להצגה
ד"ר מיכאל זקסגל בכירלחץ להצגה
ד"ר בוריס בלוסטוצקיסגל בכיר 58...03-90לחץ להצגהbx@...לחץ להצגה
ד"ר בני לבסגל בכיר 35...03-93לחץ להצגהbenilew@....ilלחץ להצגה
ד"ר אפרים איליהסגל בכיר 73...03-91לחץ להצגהefraime@....ilלחץ להצגה
ד"ר משה דניאליסגל בכיר 36...03-90לחץ להצגהmadanieli@...ac.ilלחץ להצגה
ד"ר סבטלנה פושקרסגל בכיר 10...03-90לחץ להצגהsvetlanap@...ac.ilלחץ להצגה
המחלקה להנדסת מכונות ומכטרוניקה
פרופ' צבי שילרראש המחלקה 24...03-90לחץ להצגהshiller@....ilלחץ להצגה
מר מיכאל ויליקיסקימהנדס אלקטרוניקה 53...03-90לחץ להצגהmichaelv@...c.ilלחץ להצגה
מר אילן תמירמהנדס מכטרוניקה 53...03-90לחץ להצגה
60...054-77לחץ להצגה
tamiril@....ilלחץ להצגה
גב' רעות אופירראש צוות 08...03-9לחץ להצגהreutmu@...ilלחץ להצגה
גב' שלי אסףרכזת סטודנטים ומזכירת מחלקה 24...03-97לחץ להצגהsh...לחץ להצגה
גב' ספיר דהןרכזת סטודנטים 51...03-9לחץ להצגהsapirdah@...c.ilלחץ להצגה
מעבדת רובוטיקה 00...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
המעבדה לאנרגיה מתחדשת 25...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
המרכז לביומכניקה באריאל 05...03-97לחץ להצגהלחץ להצגה
המעבדה לתחבורה ובטיחות בדרכים 05...03-97לחץ להצגהלחץ להצגה
המעבדה לקינמטיקה וגיאומטריה חישובית 27...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
מר שגיא מנסלבורנט המחלקה להנדסת מכונות 22...074-7לחץ להצגהsagima@...ilלחץ להצגה
פרופ' עידית אברהמיסגל בכיר 26...03-90לחץ להצגה
92...054-3לחץ להצגה
iditav@...ilלחץ להצגה
ד"ר איציק ספירסגל בכיר
23...052-3לחץ להצגה
sapiri@...ilלחץ להצגה
ד"ר יואל טנאסגל בכיר 25...074-7לחץ להצגהy.tenne@....ilלחץ להצגה
ד"ר יורי גורודצקיסגל בכירyurig@...lלחץ להצגה
ד"ר מיכאל בן חייםסגל בכיר 25...03-90לחץ להצגהmichailbc@...ac.ilלחץ להצגה
ד"ר משה ברנדסגל בכיר 26...03-90לחץ להצגה
97...054-77לחץ להצגה
mosheb@...ilלחץ להצגה
ד"ר סער גולןסגל בכירsaarg@...lלחץ להצגה
ד"ר ניר שוולבסגל בכיר 67...03-90לחץ להצגהnirsh@...lלחץ להצגה
ד"ר שמעון לינייקיןסגל בכיר 05...03-97לחץ להצגהsimonl@a...il לחץ להצגה
פקס 52...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה