ממשק עם המידע האישי – ועדת אתיקה מוסדית למחקריים לא קליניים בבני אדם

ועדת אתיקה למחקריים לא קליניים בבני אדם

מחקרים מדעיים המערבים בני אדם חייבים להיות כפופים להגבלות מוסריות הקשורות באופן ניהול המחקר ובתוצאותיו והשלכותיו על הנחקר ועל החברה בכלל.
וועדת האתיקה של אוניברסיטת אריאל מיועדת לדון בבקשות של חברי הסגל לביצוע מחקרים בבני אדם שאינם קליניים , כולל עבודות המוגשות כהצעות מחקר למקורות מימון חיצוניים.
האוניברסיטה רואה עצמה אחראית להגנת זכויותיהם ושלומם של כל בני האדם המשתתפים בכל מחקר המתבצע תחת חסותו. על מילוי אחריות זאת מופקדת ועדת האתיקה המוסדית.
וועדת האתיקה איננה תחליף לוועדת הלסינקי ואיננה יכולה לאשר מחקרים שיש צורך לקבל אישור וועדת הלסינקי כדי לבצעם.

קווים מנחים לעבודתה של ועדת האתיקה

שלבים בהגשת בקשה לאישור מחקר לוועדת האתיקה

להלן השלבים בהגשת הצעת המחקר לוועדת האתיקה:

על מנת להגיש בקשה לוועדת האתיקה יש למלא את הטופס הבא:

לתשומת ליבך, בלחיצה על הטופס לעיל, תידרש/י למלא פרטים וללחוץ על כפתור “שלח” בסיום מילוי הטופס.
בסיום שליחת הטופס, יפתח מסך בו תתבקש/י ללחוץ על קישור “הדפס תשובתך”.
במסך הבא עליך ללחוץ על כפתור “PDF export”  אשר יוצר קובץ PDF אותו יש לשמור במחשבך ולהגישו בשלב הבא (שלב שני).

באם סיימת מילוי הטופס יש להיכנס למידע האישי להגשת הבקשה:

  1. בכניסתך למידע האישי יש לבחור בסרגל העליון ← בקשות וערעורים ← בקשות סגל
  2. לבחור במסך בצד ימין בטבלה “הגשת בקשה לוועדת האתיקה”.
  3. יש לרשום במלל הנפתח את שם הצעת המחקר אותו הנך מעוניין להגיש ולצרף את קובץ ה-PDF ששמרת בשלב הקודם (שלב ראשון) וגם לצרף את המסמכים ההבאים:
  4. לאחר מילוי הפרטים הנ”ל יש ללחוץ “שמור”.
  5. לאחר סיום השלבים, הבקשה תועבר לאישור הגורמים הרלוונטיים בוועדת האתיקה.
  6. בסיום התהליך תקבל מייל עם תשובות לבקשתך.

בהצלחה!