אודות היחידה

מנהלת היחידה: הגב' מיה אורון 

היחידה ללימודי חוץ והמשך של אוניברסיטת אריאל מפעילה מגוון רחב של לימודים, הכשרות אקדמיות ופרויקטים חינוכיים, המותאמים לאנשי אקדמיה 

ואנשי מקצוע במגוון תחומים.

ההכשרות הנן בתחומי ביטחון ובטיחות, מחשבים וסייבר, בריאות וקהילה, קרימינולוגיה, נגישות ולימודים מקצועיים אשר מתקיימים ברובם בתל-אביב.

כמו כן, היחידה מפעילה מחלקה לפיתוח הדרכה אשר נותנת מענה בכל הקשור לבניית תכניות לימוד ייעודיות ובפיתוח מסלולי הכשרה בהתאם לצרכים 

בארגונים השונים. 

הלימודים מתקיימים תוך שמירת הזיקה למוסד האקדמי, התבססות על הידע והניסיון המקצועי שנצברו במוסד האקדמי בהתאמה לצרכי המשק, החברה, התעשייה ועולם התעסוקה.

ביחידה ללימודי חוץ מועסקים מרצים שהנם מהטובים בסגל הבכיר באוניברסיטה ואנשי המקצוע מן השורה הראשונה במשק.