אודות הפרויקט

התכנית מסייעת למנהלים, מפקחים ועובדי ההוראה לרכוש את הידע והמיומנויות הנדרשות לשימוש בטכנולוגיות הידע ושילובם באופן מושכל בתהליכי ההוראה והלמידה. הטמעת התוכנית בקרב ציבור המנהלים והמורים, מבוצעת באמצעות מערך הטמעה, המופעל על ידי אוניברסיטת אריאל בשומרון, מערך זה כולל: הטמעה באשכול בתי ספר, הטמעת תוכן לימודי דיגיטלי ע"י מורה מבית ספר שפיתח את התוכן, ריכוז ארצי של פרויקטים חדשניים בתקשוב, ריכוז מחוזי/מגזרי של תכניות התקשוב, ריכוז תקשוב בית ספרי, הנחיית אוריינות מחשב ומידע, הנחיית קהילה ברשת, הטמעה של טכנולוגיות ותשתיות תקשוב.

אנו מעניקים, ליווי, סיוע, הדרכה והנחייה למפקחים, למנהלים, למורים המפעילים במוסד החינוכי פעילויות לימודיות מתוקשבת, משלבים אמצעי למידה שיתופית ואמצעי קצה שונים עם תלמידים ועמיתים. המטמיעים, המנחים והרכזים, מייעצים ומלווים את תהליך התקשוב במסגרות ההוראה והלמידה במוסדות הלימוד השונים בבית הספר, בהתאם למטרות הכלליות והאופרטיביות של אגף מנהל למדע וטכנולוגיה, משרד החינוך.

מידע נוסף על הפרויקט ועל פרויקטים ותוכניות נוספות של מינהל מדע וטכנולוגיה, ניתן למצוא באתר האינטרנט של מינהל מדע וטכנולוגיה  לאתר לחץ כאן