אודות הפרויקט

התכנית מלווה ומסייעת למנהלים, למפקחים, לעובדי ההוראה ולרכזי מקצוע בית ספריים, לרכוש את הידע והמיומנויות הנדרשות, ליישום מעשי של תכניות לימוד, תכנים וחומרי למידה בתחומי הטכנולוגיה והמדעים, במערכת החינוך.

מטרות התוכנית הינן:

\ שילוב והטמעה של מגמות והתמחויות חדשות במערכת החינוך

\ סיוע וליווי ההתפתחות המקצועית של המורים וצוותי ההוראה, בהיבט היישומי והמעשי של המקצוע בתחומים השונים

\ סיוע, ליווי והעצמת רכזים בית ספריים, בתחום המקצוע שאותו הם מובילים

\ סיוע וליווי בית הספר, בהטמעת תוכניות לימודים בהיבט היישומי, בדגש על פעילויות ופרויקטים בתחומי המדע והטכנולוגיה, בכל שכבות הגיל אשר המינהל מוביל

\ התאמת תכניות לימודים בהתאם לשונות בתי הספר, באמצעות גיבוש דרכים שונות ומגוונות, ליישום המתכונת וסיוע למימושה בפועל

\ סיוע וליווי בתי הספר, בפתיחת מגמות טכנולוגיות – מדעיות חדשות, ליווי מורים בתהליכי העבודה להטמעת תוכניות לימודים, פרויקטים ופעילויות חדשות

\ הפעלת מגוון פעולות, פעילויות ומיזמים אל מול בתי ספר, עובדי הוראה, תלמידים ובעלי תפקידים במשרד החינוך, לקידום החינוך הטכנולוגי – מדעי

מידע נוסף על הפרויקט ועל פרויקטים ותכניות נוספות של מינהל מדע וטכנולוגיה, ניתן למצוא באתר האינטרנט של מינהל מדע וטכנולוגיה  לחץ כאן