ריכוז, הנחייה והטמעת תכנית התקשוב במוסדות החינוך

המכרז מופעל על ידי אוניברסיטת אריאל בשומרון עבור מינהל מדע וטכנולוגיה, משרד החינוך, במסגרתו אנו מסייעים למנהלים, למפקחים ולעובדי ההוראה לרכוש את הידע והמיומנויות הנדרשות לשימוש בטכנולוגיות, לשלבם באופן מושכל בתהליכי הוראה למידה והערכה, באמצעות מערך הטמעה, הכולל: 
הטמעה טכנולוגיות ותשתיות תקשוב, הטמעה פדגוגית של תכנים דיגיטליים, מתודולוגיות ופרקטיקות בהוראה, הנחיית קהילות ומרחבי למידה ברשת. ריכוז ארצי של תכניות פדגוגיות ופרויקטים חדשניים בתקשוב, ריכוז תוכניות תקשוב. אנו מלווים את תהליכי ההוראה הלמידה והערכה במוסדות החינוך השונים בהתאם למטרות הכלליות והאופרטיביות של מינהל מדע וטכנולוגיה.