בין לקוחותינו

 משרד הבריאות

 • הכשרת מהנדסי מוסדות רפואה
 • הכשרות לאוכלוסיית הפסיכולוגים – מתמחים ומומחים

חברת "טבע"

 • הכשרת אחיות בכירות מחלקת ילודה

 עיריית חולון

 • הכשרות בנושאים מקצועיים/ניהוליים/טיפוליים

משרד התחבורה

 • בניית הכשרת סייבר בסיסית עבור בעלי תפקידים שונים

משרד החינוך

 • פיתוח הכשרות בתחומי עשייה שונים
 • פיתוח סדנאות בתחומים ניהוליים ומקצועיים

המשרד לשירותי דת

 • הכשרות מגוונות לבעלי תפקידים שונים

פורום חברת קדישא 

 • הכשרות מגוונות לבעלי תפקידים שונים

חטיבת האבטחה במשטרת ישראל

 • הכשרות מגוונות לבעלי תפקידים שונים

משרד האנרגיה

 • הכשרות מגוונות לבעלי תפקידים שונים

המשרד לעניינים אסטרטגיים

 • הכשרות מגוונות לבעלי תפקידים שונים

איגוד מנהלי רישוי עסקים ושילוט 

 • הכשרת עובד בריאות הסביבה (תברואן)