בין לקוחותינו

משרד הבריאות

 משרד הבריאות

 • הכשרת מהנדסי מוסדות רפואה
 • הכשרות לאוכלוסיית הפסיכולוגים – מתמחים ומומחים
חברת "טבע"

חברת "טבע"

 • הכשרת אחיות בכירות מחלקת ילודה
עיריית חולון, עיר הילדים

 עיריית חולון

 • הכשרות בנושאים מקצועיים/ניהוליים/טיפוליים
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

משרד התחבורה

 • בניית הכשרת סייבר בסיסית עבור בעלי תפקידים שונים
מדינת ישראל - משרד החינוך

משרד החינוך

 • פיתוח הכשרות בתחומי עשייה שונים
 • פיתוח סדנאות בתחומים ניהוליים ומקצועיים
מדינת ישראל - המשרד לשירותי דת

המשרד לשירותי דת

 • הכשרות מגוונות לבעלי תפקידים שונים
פורום חברה קדישא

פורום חברת קדישא 

 • הכשרות מגוונות לבעלי תפקידים שונים
לוגו משטרת ישראל

חטיבת האבטחה במשטרת ישראל

 • הכשרות מגוונות לבעלי תפקידים שונים
משרד האנרגיה

משרד האנרגיה

 • הכשרות מגוונות לבעלי תפקידים שונים
מדינה ישראל - המשרד לעניינים אסטרטגיים

המשרד לעניינים אסטרטגיים

 • הכשרות מגוונות לבעלי תפקידים שונים
איגוד מנהלי רישוי עסקים ושילוט 

איגוד מנהלי רישוי עסקים ושילוט 

 • הכשרת עובד בריאות הסביבה (תברואן)