בין לקוחותינו

 משרד הבריאות

  • הכשרת מהנדסי מוסדות רפואה

חברת "טבע"

  • הכשרת אחיות בכירות מחלקת ילודה

 עיריית חולון

  • הכשרות בנושאים מקצועיים/ניהוליים/טיפוליים

משרד התחבורה

  • בניית הכשרת סייבר בסיסית עבור בעלי תפקידים שונים

משרד החינוך

  • פיתוח הכשרות בתחומי עשייה שונים
  • פיתוח סדנאות בתחומים ניהוליים ומקצועיים