בית הספר לנגישות

בית הספר לנגישות

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תשנ"ח 1998 , מחייב כי כל בנייה חדשה וקיימת וכל שירות המסופק לציבור, יעמדו בכללי הנגישות כפי שהוגדרו בחקיקה.

אנו ביחידה ללימודי חוץ והמשך באוניברסיטת אריאל בשומרון מאמינים כי לצד אחריות אקדמית, מוטלת עלינו גם שליחות חברתית, חשובה לא פחות. תפקידנו לתרום לחברה, להשפיע על הסביבה ולעצב עתיד טוב יותר לתושבי מדינת ישראל.