בריאות וקהילה

בריאות וקהילה

לימודי חברה וקהילה, מכשירים את הסטודנטים לפעול במסגרות חברתיות וקהילתיות ולהשתלב בתפקידים בעלי ערך וחשיבות.

היחידה ללימודי חוץ והמשך של אוניברסיטת אריאל מפעילה תכניות לימודים ייחודיות במטרה לסייע ולעודד השתלבותם של בוגרים בתפקידים אלו.