דבר מנהל הפרויקט

אוניברסיטת אריאל בשומרון הינה הזכיין שמפעיל את מכרז "ריכוז, הנחייה והטמעת תכנית התקשוב במוסדות החינוך", עבור משרד החינוך – המינהל למדע וטכנולוגיה.

 

במסגרת זו אנו שותפים ליישום תכנית התקשוב הלאומית, "התאמת מערכת החינוך למאה ה –21", משלבי הפעלתה הראשנים, שהחלו בשנת 2010 ועד היום. הטמעת טכנולוגיית המידע ICT , במוסדות החינוך באמצעות הרכזים, המטמיעים והמנחים שמועסקים בפרויקט, תורמים בהיבט הארגוני, הפדגוגי והטכנולוגי לתהליכי עבודה, הוראה ולמידה מתוקשבים במוסדות החינוך. 

 

החברה הטכנולוגית/דיגיטלית בה אנו חיים כיום והחיבור של התלמידים בשכבות הגיל שונות, למציאות החדשה, הדינמית והמשתנה מזמנת שילוב של מודליים יישומים חדשניים בחינוך, באמצעותם אנו מאתגרים ומעצימים את, תהליכי ההוראה של המורים ואת דרכי הלמידה של התלמידים. הטכנולוגיה העשירה שנגישה למורים ולתלמידים, מזמנת שימוש מושכל בכלים מתוקשבים, בסביבות למידה, בסביבות תוכן באמצעות מגוון של מכשירי קצה, במטרה להנחיל לתלמידים, למידה משמעותית בתחומי הדעת בהם הטכנולוגיה מסייעת להשגת המטרות הפדגוגיות. 

 

הסיוע והמענה שהרכזים, המטמיעים והמנחים שלנו מעניקים למנהלי בתי"ס, לעובדי ההוראה, למפקחים במחוזות, למטה מינהל מדע וטכנולוגיה במשרד החינוך, למחלקות החינוך ברשויות, המקומיות ולגורמים נוספים הינם נדבך משמעותי לניהול פורה ולהצלחה ביישום היעדים, המטרות ותפוקות התוכנית. 

 

העובדים בפרויקט מלווים את בית הספר, את המנהל ואת צוותי ההוראה, החל משלב ההיערכות להפעלת התוכנית, דרך שלב הפעלת התוכנית, ועד לשלב בו בית הספר בו בית הספר מתפקד כארגון מתוקשב, בהלימה למטרות וליעדי התוכנית. כמו כן, המטמיעים שלנו מדריכים ומנחים את מנהל בית הספר וצוותי ההוראה, לשימוש מיטבי בפורטל הבית ספרי ובמרחבי הלמידה בו, ללמידה מרחוק, ללמידה בשגרת חירום, ליישום תכנית הניסוי "פדגוגיה חדשנית בשילוב ספרי לימוד דיגיטליים", לשימוש בניהול פדגוגי מתוקשב ועוד.

 

מר אורן שרון 

מנהל הפרוייקט