דבר מנהל הפרויקט

אוניברסיטת אריאל בשומרון הינה הזכיין שמפעיל את מכרז "הטמעת תוכניות לימוד, תכנים וחומרי למידה בתחומי הטכנולוגיה והמדעים, ליישום מעשי במערכת החינוך ", עבור משרד החינוך – המינהל למדע וטכנולוגיה.

 

במסגרת זו, אנו שותפים ליישום ולקידום תוכניות לימודים בחינוך המדעי ובחינוך הטכנולוגי, באמצעות פעילויות הטמעה בסביבות לימודיות עתירות טכנולוגיה, בשילוב טכנולוגיות ומערכות תקשוב במערכי ההוראה והלמידה. שמבוצעת על ידי המטמיעים שמועסקים בפרויקט, שתורמים בהיבט הארגוני, הפדגוגי והטכנולוגי לתהליכי עבודה, ההוראה להמידה והערכה.

 

החברה הטכנולוגית/דיגיטלית בה אנו חיים כיום, החיבור של התלמידים בשכבות הגיל שונות, למציאות החדשה, הדינמית והמשתנה מזמנת שילוב של מודליים יישומים חדשניים בחינוך, באמצעותם אנו מאתגרים ומעצימים את, תהליכי ההוראה והערכה של המורים ואת דרכי הלמידה של התלמידים. הטכנולוגיה העשירה שנגישה למורים ולתלמידים, מזמנת ליישם שימוש מושכל בתוכניות לימוד, תכנים וחומרי למידה בתחומי הטכנולוגיה והמדעים, בכלים מתוקשבים, בסביבות למידה, עתירות טכנולוגיה, במטרה להנחיל לתלמידים, למידה משמעותית בתחומי הדעת בהם הטכנולוגיה מסייעת להשגת המטרות הפדגוגיות.

 

הסיוע והמענה שהמטמיעים שלנו מעניקים למנהלי בתי"ס, לעובדי ההוראה, לרכזי מקצוע בית ספריים, למפקחים במחוזות, למטה מינהל מדע וטכנולוגיה במשרד החינוך, ולגורמים נוספים הינם נדבך משמעותי לניהול פורה ולהצלחה ביישום היעדים, המטרות ותפוקות של הפרויקט.

 

העובדים בפרויקט מלווים את בית הספר, את המנהל ואת צוותי ההוראה, החל משלב ההיערכות, דרך שלב ההפעלה, ועד לשלב בו בית הספר מפעיל תוכניות לימודים בתחומי המדע והטכנולוגיה, בכל שכבות הגיל אשר המינהל מוביל.

 

הפעילות מתבצעת בפריסה ארצית בכל רחבי הארץ, במוסדות חינוך לרבות בתי ספר בהם פועלות כיתות י"ג – י"ד.

 

מר אורן שרון 

מנהל הפרויקט