הטמעת תכניות לימוד ותכנים בתחומי הטכנולוגיה והמדעים

המכרז מופעל על ידי אוניברסיטת אריאל בשומרון, עבור מינהל מדע וטכנולוגיה, משרד החינוך, במסגרתו אנו מסייעים למערכת החינוך, בקידום תוכניות לימודים בחינוך המדעי ובחינוך הטכנולוגי, באמצעות פעילויות הטמעה בסביבות לימודיות עתירות טכנולוגיה, בשילוב טכנולוגיות ומערכות תקשוב במערכי ההוראה והלמידה.