הכשרות פקחים

על הקורס       

מחלקות הפיקוח בעיריות מופקדות על שמירת הסדר הציבורי והביטחון העירוני, כחלק משמירה ושיפור איכות החיים של תושבי העיר. המחלקות עושות מאמצים רבים לשיפור השירותים במטרה לשפר את רמת הביצועים בתחומי הפיקוח השונים, במסגרת תקנות העזר, הנחיות ממשלתיות ובמסגרת החוק.
עבודת הפיקוח והביטחון נעשית באמצעות פקחים ומאבטחים המופעלים ברחבי העיר ומשמשת "כידיים וכעיניים של העירייה", במטרה לגלות מפגעים או חריגות אשר בטיפול ואכיפה של יחידות העירייה השונות, גילוי ערנות לחפצים חשודים וביטחון כללי.
אגפי הפיקוח והביטחון אוכפים את חוקי העזר העירוניים והארציים בהתאם למדיניות העירייה, סדרי העדיפויות ופניות תושבים.

הכשרות הפיקוח והשונות מתקיימות במסגרת המרכז ללימודי ביטחון בשיתוף אוניברסיטת אריאל וחברת .N.S.P בראשותו של רנ"צ (בדימוס) שלמה אהרונישקי, מפכ"ל משטרת ישראל לשעבר.

טופס יצירת קשר מועמדים כללי
אימות נתונים

עובדים בתחומי הפיקוח ברשויות המקומיות

\ הכשרת פקחים עירוניים

\ הכשרה, הסמכה והפעלת פקחים עירוניים/עובדי רשות תמרור מקומית או מטעמה להכוונת תנועה

\ הכשרת פקחים לתחום התעבורה (אופניים)

\ הכשרת פקחים סביבתיים

הקורס מתקיים ביחידה ללימודי חוץ והמשך של אוניברסיטת אריאל בשומרון בתל אביב או בבית הלקוח