הכשרת בודק מוסמך למתקני הרמה ואביזרי הרמה

על המקצוע       

מתקני הרמה נפוצים בענפי התעשייה המסחר כמו גם בענפי הבניה, הרכב והתפעול. הם משמשים לשינוע לוגיסטי באופנים שונים. התקן במדינת ישראל מחייב בדיקת מתקני הרמה על די בודק מוסמך אחת ל – 14 חודשים.

בודק מתקני הרמה ואביזרי הרמה מוסמך מבצע את בדיקת הכלים הרלוונטיים- עגורנים, רכבלים, מנופים מוסעים, רמפות, במות ועוד לפי חוקים, תקנות, נהלים מפרט בדיקות או הוראות מפקח העבודה הראשי החלים בארץ לגבי אותו כלי. על בודק מוסמך לפעול לפי תקנים ישראלים או זרים המובילים בתחום, הוראות היצרן של אותו הכלי וכללי המקצוע ההנדסיים  והבטיחותיים המקובלים בתחום הרלוונטי. על סמך בדיקתו יחליט הבודק אם לאשר הפעלת הכלי ובאילו תנאים.

במדינת ישראל פועלים כיום עשרות  בודקים מאושרים בלבד וקיים מחסור בכוח אדם איכותי לביצוע הבקרות הנדרשות ולקידום ופיתוח התחום.

היחידה ללימודי חוץ והמשך של אוניברסיטת אריאל בשומרון הוכרה על ידי מפקח העבודה הראשי כמוסד להכשרת בודקים מוסמכים למתקני ולאביזרי הרמה ע"פ פקודת הבטיחות בעבודה ונוהל ההסכמה והעבודה של בודקים מוסמכים  לכלי הרמה ולמתקני לחץ.

בוגרי הקורס אשר עונים לקריטריונים שקבע המחוקק ושיעמדו בהצלחה בבחינות ההסמכה של משרד העבודה והרווחה יוסמכו על ידי מפקחת העבודה הראשית כבודק מוסמך למשך 5 שנים ויקבלו מספר בודק.

טופס יצירת קשר מועמדים כללי
אימות נתונים

עבור כל אחד מהתנאים שלהלן ידרשו מסמכים מתאימים כמפורט בערכת הרישום

\ השכלה נדרשת
מהנדס מכונות או הנדסאי מכונות, הרשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים או בפנקס ההנדסאים והמהנדסים בהתאמה.

\ ניסיון מקצועי נדרש
ניסיון מקצועי כמהנדס או כהנדסאי- ניסיון כללי למהנדס – 5 שנים כמהנדס, להנדסאי – 10 שנים כהנדסאי.

\ ניסיון קודם
למהנדס – שנתיים, להנדסאי – 4 שנים

נדרשת תקופת ניסיון בתחום ההסכמה המבוקשת. אפשרי שהניסיון נרכש בעבודה באחד או ביותר מהתחומים הבאים:

\ תכנון, יצור, אחזקה של מתקני הרמה
\ השתתפות בביצוע בדיקות של כלים מן הסוג לגביו המועמד מבקש הסמכה. הבדיקות יבוצעו עם בודק מוסמך חונך בעל ותק של 5 שנים לפחות שיאשר בכתב השתתפות המועמד בבדיקות ע"ג הטופס המתאים.
הבדיקות הנדרשות – למהנדס 150 בדיקות, להנדסאי 300 בדיקות (של מתקני הרמה בלבד).

תכנית הלימודים הנה בבקרה ובפיקוח משרד העבודה והרווחה, כוללת 158 שעות לימוד עיוניות, כן נדרשים התלמידים להתנסות מעשית- סטאז' בתחום הלימוד לפני הגשתם לבחינת ההסמכה.

נושאי הלימוד

\ מדעי היסוד

\ סוגים עיקריים של מתקני הרמה

\ אפיון רכיבים למתקן הרמה לפי ייעודו המוגדר

\ פרטי מבנה וחישובים לרכיבים עיקריים של מתקני הרמה

\ אתיקה והיבטים משפטיים בבדיקת מתקני הרמה

\ בדיקת מתקני הרמה

האוניברסיטה שומרת את הזכות לערוך שינויים בתכנית הלימודים ובהרכב המרצים בהתאם לצורך

\ בסיום הלימודים ולאחר ביצוע 20% מההתמחות המעשית והצלחה במבחן המסכם יקבלו הלומדים תעודת סיום קורס מאוניברסיטת אריאל, היחידה ללימודי חוץ

\ מועמד שיעמוד בהצלחה בבחינת ההסמכה החיצונית יקבל תעודה מטעם מפקח העבודה הראשי המסמיכה אותו כבודק . ההסמכה תינתן לתקופה של חמש שנים

\ הלימודים בהיקף 158 שעות לימוד יתקיימו ביחידה ללימודי חוץ והמשך של אוניברסיטת אריאל בתל אביב.

\ בנוסף, מחויבים התלמידים בהתנסות מעשית של בדיקת 80 מכונות הרמה ו – 50 אביזרי הרמה בליווי בודק מוסמך חונך

 

עבור בחינת המקצוע החיצונית יתכן ותידרשו לשלם ישירות למשרד העבודה והרווחה