המחלקה לפיתוח הדרכה

פיתוח הדרכה והכשרת עובדים חשובים ונחוצים לכל ארגון אשר רוצה למצות את הפוטנציאל הגלום בו.

הדרכה והכשרה הנם כלים המסייעים בפיתוח הארגון,שומרים על תחושת שייכות העובדים, משפרים ביצועים ומונעים שחיקה.

מחלקת פיתוח הדרכה ביחידה ללימודי חוץ והמשך של אוניברסיטת אריאל מבצעת תהליכי איתור צרכים ופיתוח הדרכה, על פי דרישת הלקוח. 

תהליך הפיתוח מתחיל בהבנת הצורך הקיים בארגון בעזרת ביצוע ראיונות, שיחות עם עובדים בדרגים שונים, הבנת האוכלוסייה ובסופו של דבר – בחירת פתרון ההדרכה בשיתוף עם הלקוח ובהתאם למציאות המשתנה בחברה בכלל ובארגון בפרט.

פתרונות ההדרכה הנם מגוונים: בניית הכשרה רציפה עם צירי לימוד מגוונים,בניית תהליך פיתוח במסגרת סדנאות מקצועיות בתחומים שונים,בניית ערכות הדרכה ועוד. 

התהליך יכלול גם הערכה מסכמת באמצעות משובים במטרה לבחון כי הפתרון נתן מענה מלא לפערים שהוצגו בתהליך הפיתוח.