המרכז להכשרת פסיכולוגים

הפסיכולוגיה כמקצוע הינו תחום מדעי מתפתח המצמיח חידושים רבים.

פסיכולוגים לאורך שנות עבודתם נדרשים להמשיך וללמוד כדי להתעדכן ולשמור על כשירותם המקצועית.

משרד הבריאות יזם מרכז הכשרות חדש לפסיכולוגים בדיוק למטרה זו.

במסגרת מרכז ההכשרות מפותחות ומרוכזות השתלמויות מקצועיות בתחומים מוגדרים למתמחים, מומחים ומדריכים בפסיכולוגיה בכל תחומי ההתמחות הקשורים למערך בריאות.

מרכז ההכשרות נועד לאפשר מרחב למפגש, למידה, חשיבה ורכישת מיומנויות בנושאים ספציפיים שייקבעו בכל שנה על ידי משרד הבריאות, הקשורים לעבודת הפסיכולוג בהקשרים השונים של מערך הבריאות הציבורי.

היחידה ללימודי חוץ של אוניברסיטת אריאל קיבלה על עצמה את ניהול מרכז ההכשרות החדש בפסיכולוגיה במשרד הבריאות[1]

[1] במסגרת מכרז  94/2018.

לאור הנחיות משרד הבריאות ונציבות שירות המדינה
כל מפגשי ההשתלמויות במרכז להכשרת פסיכולוגים
המתוכננים להתקיים בחודשים

מרץ-מאי מבוטלים.

נעדכן ע"פ ההתפתחויות לגבי המשך ההשתלמויות

המפגשים המבוטלים:

השתלמות מתמחים: מטפל מטופל הקשר הטיפולי במצבים קליניים שונים

תל אביב:

19.03.2020

               06.04.2020                

04.05.2020

חיפה:

 29.03.2020

 20.04.2020

21.05.2020

השתלמות מדריכים: גישות, אתגרים ושימושים בהדרכה

23.3.2020

 20.04.2020

 04.05.2020

 18.05.2020

     השתלמות ״מפרויד ועד ימנו״:

תאריך פתיחה חדש יפורסם בקרוב

\ ההכשרות במרכז יוכרו לגמו"ש לעובדים בשירות הציבורי

\ הרישום להשתלמות כרוך בתשלום של 200 ₪ עבור מתמחה ו-300₪ עבור מומחה/ מדריך.

\ הרישום להשתלמויות יתאפשר למי שרשום בפנקס הפסיכולוגים ו/או נמצא בתהליך התמחות או בעל רישיון מומחה ומעלה.

\ פסיכולוג/ית בהתמחות יכול/ה להירשם לשתי השתלמויות לכל היותר, בשנה אקדמית נתונה.