המרכז להכשרת פסיכולוגים

הפסיכולוגיה כמקצוע הינו תחום מדעי מתפתח המצמיח חידושים רבים.

פסיכולוגים לאורך שנות עבודתם נדרשים להמשיך וללמוד כדי להתעדכן ולשמור על כשירותם המקצועית.

משרד הבריאות יזם מרכז הכשרות חדש לפסיכולוגים בדיוק למטרה זו.

במסגרת מרכז ההכשרות מפותחות ומרוכזות השתלמויות מקצועיות בתחומים מוגדרים למתמחים, מומחים ומדריכים בפסיכולוגיה בכל תחומי ההתמחות הקשורים למערך בריאות.

מרכז ההכשרות נועד לאפשר מרחב למפגש, למידה, חשיבה ורכישת מיומנויות בנושאים ספציפיים שייקבעו בכל שנה על ידי משרד הבריאות, הקשורים לעבודת הפסיכולוג בהקשרים השונים של מערך הבריאות הציבורי.

היחידה ללימודי חוץ של אוניברסיטת אריאל קיבלה על עצמה את ניהול מרכז ההכשרות החדש בפסיכולוגיה במשרד הבריאות[1]

[1] במסגרת מכרז  94/2018.

\ ההכשרות במרכז יוכרו לגמו"ש לעובדים בשירות הציבורי

\ הרישום להשתלמות כרוך בתשלום של 200 ₪ עבור מתמחה ו-300₪ עבור מומחה/ מדריך.

\ הרישום להשתלמויות יתאפשר למי שרשום בפנקס הפסיכולוגים ו/או נמצא בתהליך התמחות או בעל רישיון מומחה ומעלה.

\ פסיכולוג/ית בהתמחות יכול/ה להירשם לשתי השתלמויות לכל היותר, בשנה אקדמית נתונה.