המרכז ללימודי בטחון

המרכז ללימודי בטחון

מנהל המרכז ללימודי ביטחון – מפכ"ל המשטרה (בדימוס) מר שלמה אהרונישקי \ מנהל אקדמי – מר חגי ברעם \ רכז הקורס – מר אודי לב ער

המרכז ללימודי ביטחון של אוניברסיטת אריאל פועל משנת 2008 בשיתוף עם חברת NSP בראשותו של רנ"צ בדימוס שלמה אהרונישקי, מפכ"ל משטרת ישראל לשעבר.

למרכז הכרה אקדמית ותו תקן של חטיבת האבטחה במשטרת ישראל ובמסגרתו תכניות לימודים חדשניות ומקיפות אשר נותנות מענה מקיף בתחום לימודי הביטחון.