התכנית לתרגום שפת הסימנים

התכנית לתרגום שפת הסימנים

בית הספר לנגישות של היחידה ללימודי חוץ באוניברסיטת אריאל בשומרון רואה בחינוך לסובלנות ולעיצוב עתיד טוב יותר עבור בעלי מוגבלויות כשליחות ראשונה במעלה. בית הספר לנגישות מקיים תכניות ללימוד שפת הסימנים הישראלית מהבסיס ועד לימודי מתורגמנות.

קיימים קורסים בארבע רמות שונות של שפת הסימנים