חדשנות ופרסומים בתחום

מאמר נושא הכרה של מדעי המחשב כשפה של הטכנולוגיה המתארת מבנים, תהליכים, יחסים ותקשורת. 

נכתב על ידי: ד"ר אבי כהן, מפמ"ר מדעי המחשב.  משרד החינוך

לחץ כאן

בנושא רשתות מורים ותרומתן להצלחה של מיזמים אירופיים, מאתר SCIENTIX.  

נכתב על ידי: S. Magid, B. Đerek and A. Angelov.

לחץ כאן 

נכתב על ידי: ד"ר אבי כהן, מנהל מדע וטכנולוגיה במשרד החינוך, וברוריה הברמן, החלקה למדעי המחשב מכון טכנולוגי חולון, מכון דוידסון לחינוך מדעי ומכון ויצמן למדע. 

לחץ כאן

אתר העוסק בנושא חדשנות בפדגוגיה דיגיטלית, שיתקיים בסביבה מקוונת באמצעות מחשב מחובר לאינטרנט. במהלך כל אחד מהמושבים, ניתן יהיה ליצור קשר עם המנחים באמצעות הודעות טקסט (צ'ט) או באמצעות תקשורת קולית (לבעלי מיקרופון). 

הכנס הינו של המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך.

לחץ כאן

פורסם על ידי גב' עפרה ישראלי, מנהלת תכנית הקשר הרב דורי.

לחץ כאן

מאתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 

בתחתית הדף קיים קישור לידיעון "סקר המיומנויות בישראל" (גיליון מספר 28), בו תמצית בעברית של ממצאי הסקר.

לחץ כאן

1. פרק שעוסק בהתמודדות עם אירועי אלימות (פרק 3), עם התייחסות ל- "שימוש בטכנולוגיה בפעילויות פנים וחוץ בית-ספריות והיבטים של פגיעה מקוונת", (סעיף 3.3, עמוד 59)

2. פרק שעוסק בתלמידים עם צרכים מיוחדים – בשילוב, בכיתות חינוך מיוחד בחינוך הרגיל ובמוסדות החינוך המיוחד (פרק 5), עם התייחסות ל- "שימוש בטכנולוגיה והיבטים של פגיעה מקוונת", (סעיף 5.3.3, עמודים 138-133)

לחץ כאן

נכתב על ידי: Eliana Esther Gallardo-Echenique1, Luis Marqués-Molías1, Mark Bullen, and Jan-Willem Strijbos, מאתר IRRODL בו מתפרסמים מאמרים בתחום טכנולוגיה, למידה ופדגוגיה.

כמו כן, ניתן לקרוא תקציר בעברית שנכתב על ידי סיגל בן עמרם.

לחץ כאן 

נכתב על ידי: עידית רותם, אינה בלאו ויורם אשת-אלקלעי, מאתר הכנס האחד-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס, האוניברסיטה הפתוחה. 

לחץ כאן 

מאמר מאתר הכנס העשירי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס, האוניברסיטה הפתוחה

לחץ כאן