חשבי שכר בכירים

על המקצוע       

שכר הינו נושא בעל חשיבות רבה לעובד השכיר, למעסיק ולמקבלי ההחלטות בארגון. השכר מהווה חלק גדול ועיקרי מהוצאות הארגון ולכן קביעת גובה השכר והחקיקה הכרוכה בטיפול בו מהווים נדבך מרכזי במדיניות הכלכלית של כל חברה, ארגון או מוסד.

יחד עם זאת, השכר הינו אחד התחומים הדינמיים ביותר בחיינו. הסכמי השכר והחקיקה מתעדכנים באופן מתמיד ולכן, העוסקים בתחום השכר נדרשים לעדכון ידע, מיומנות ויכולת קבלת החלטות באופן שוטף.

הקורס נערך בבקרה ופיקוח של לשכת רואי חשבון.

טופס יצירת קשר מועמדים כללי
אימות נתונים

\ כל המעוניין לרכוש ידע וכלים על מנת לעסוק בתחום השכר

\ מנהלי חשבונות ופקידי שכר המעוניינים לרכוש ידע מקצועי בחשבות שכר

 

\ בעלי 12 שנות לימוד ומעלה

\ בעלי 11 שנות לימוד יתקבלו לאחר בחינת רמה

התוכנית מטרתה הקניית ידע מקיף בכל הנושאים הקשורים להכנת משכורות ושכר עבודה, ביסוס והעמקת הידע של העובדים במחלקות השכר.

הקניית היכולת לטפל בדוחות מס הכנסה, ליבון בעיות שכר מתקדמות, העולות מתוך העבודה.

ריענון, חידושים והרחבות נושאים מגוונים בתחום השכר.

נושאים עיקריים

\ דיני מס הכנסה

\ ביטוח לאומי

\ דיני עבודה

\ ביטוח פנסיוני

האוניברסיטה שומרת את הזכות לערוך שינויים בתכנית הלימודים ובהרכב המרצים בהתאם לצורך וע"פ הנחיות לשכת רואי החשבון

\ לבוגרים שיסיימו בהצלחה את לימודיהם, תוענק תעודת סיום מטעם אוניברסיטת אריאל בשומרון.

\ תעודת גמר מטעם לשכת רואי חשבון בישראל  "חשב שכר בכיר".

היקף לימודים, כ- 30 מפגשים.
סה"כ: 150 שעות.

הלימודים יתקיימו באוניברסיטת אריאל.