לימודי מדעי הזקנה (גרונטולוגיה) וניהול מוסדות לגיל השלישי

מרכזת אקדמית –  דפנה שמש גולן

על המקצוע       

המאה האחרונה התאפיינה בעלייה חסרת תקדים בתוחלת החיים. שיעור הגילאים המבוגרים בקרב האוכלוסייה הולך וגדל ופלח אוכלוסייה זה הופך משמעותי יותר ויותר בחברה. תהליך ההזדקנות הוא איטי והדרגתי ומאופיין בשינויים גופניים, מנטליים, חברתיים וכלכליים. בני הגיל מבוגר מוצאים עצמם פעילים חברתית, עובדה המדגישה את הפער שנוצר בין הגיל הכרונולוגי, הביולוגי והמנטאלי.

לאור הנ"ל, עולה חשיבות הלימוד האקדמית היישומית, הקשורה לקבוצת גיל זו תוך העמקה בהיבטים הביולוגיים, הפסיכולוגיים, החברתיים, הפוליטיים הכלכליים והעסקיים.

הגרונטולוגיה היא רב תחומית ומשיקה לנושאים מגוונים כגון: חברה וכלכלה, רווחה, קידום בריאות, בריאות הציבור ועוד. לבוגרי התכנית צפויות הזדמנויות רבות ומגוונות להשתלב בתחום המתפתח, להתחדש, להעמיק ולקדם את הידע בתחום ובכך לתרום לשיפור פני החברה, לצד בניית קריירה מקצועית.      

התכנית מוכרת ומאושרת ע"י משרד הרווחה – השירות לזקן

טופס יצירת קשר מועמדים כללי
אימות נתונים

אנשי מקצוע בתחום הבריאות, הרפואה והרווחה – רופאים, אחיות, עובדים סוציאליים, פיזיותרפיסטים, מרפאים בעיסוק, דיאטנים, קלינאי תקשורת, רוקחים, חוקרים, פסיכולוגים, מדריכי אימון גופני, מזכירות רפואיות בכירות. העוסקים בנושאי משפט, בתחום הביטוח, בשיווק, בגיוס משאבים, מנהלי ארגונים העוסקים בגיל השלישי, כלכלני בריאות ואלה העוסקים בקביעת מדיניות ברמה הלאומית בנושאי הגיל השלישי. יזמים עסקיים המעוניינים לפתח שירותים לפלח אוכלוסייה זה.

\ בעלי תואר אקדמי.

\ בעל זיקה / ניסיון בעבודה עם אוכלוסיית הגיל השלישי.

ועדת הקבלה תבחן התאמה של מועמדים שאינם עומדים בשני התנאים אך הם בעלי רקע ניהולי וניסיון בתחום הזקנה.

\ הקניית ידע יישומי במכלול ההיבטים הקשורים באוכלוסייה המבוגרת ובחברה המזדקנת.

\ הכשרת בוגרי התוכנית לתחומי הניהול של מערכות ומוסדות לגיל המבוגר.

\ הקניית ידע ומיומנות בנושאים הקשורים במדיניות חברתית, בהקצאת המשאבים לטובת מגזר זה.

\ הקניית כלים, מיומנויות ותובנות בהיבטים עסקיים וביזמות לפיתוח שירותים המיועדים לגיל המבוגר.

\ יצירת תשתית לצמיחת מנהיגות הקשורה בעיסוק באוכלוסייה המבוגרת.

האוניברסיטה שומרת את הזכות לערוך שינויים בתכנית הלימודים ובהרכב המרצים בהתאם לצורך

תכנית הלימודים

התכנית מתמקדת בממשק בין הידע התיאורטי למעשי, בתפקידים הקשורים בניהול מערכות בריאות, בפיתוח שירותים לגיל השלישי ובקביעת מדיניות.                   

ייחוד התכנית נעוץ באימוץ הגישה הרב-תחומית – יישומית, בשילוב בין תיאוריה למעשה כפי שבא לידי ביטוי ביום יום תוך מימוש ידע ניהולי, יזמי ועסקי.

תחומי הלימוד העיקריים

התכנית היא רב-תחומית, כוללת נושאי ליבה ברמה המערכתית, נושאים בתחום הזדקנות הפרט, נושאים רפואיים הקשורים לזקנה, נושאים בהיבטים של רווחה, זכויות וחוקים ונושאים בהיבטים של כלכלת בריאות, מנהל מערכות בריאות ויזמות עסקית.
התכנית מחולקת לארבעה תחומי לימוד עיקריים:

\ גרונטולוגיה
תהליכי הזדקנות והיבטים פיזיולוגיים/ביולוגיים/קוגניטיביים, המאפיינים הפסיכולוגים/סוציולוגים וחברתיים הנלווים לזקנה, מדיניות בריאות בתחום הזקנה, ניהול טיפול, שיקום והתמודדות עם מצבי חולי.

\ מדיניות חברתית וסוגיות רווחה
מערכות השירותים בקהילה ובמוסדות, חוק סיעוד, פנאי ותעסוקה, אפוטרופסות, קידום בריאות, אלימות, ניצולי שואה, אתיקה, חוק ומשפט.

\ היצע ודפוסי שימוש של שירותים לקשישים
תכניות ופרויקטים בקהילה, יזמות, פיתוח שירותים ומסגרות טיפול ואשפוז בבתי אבות, מוסדות סיעודיים ודיור מוגן.

\ ניהול
רגולציה (פיקוח, נהלים ותקנות), מינהל, כספים, ביטחון ובטיחות, תכנון ותקצוב, מחשוב, כלכלת בריאות, שיווק ותקשורת, ניהול משאבי אנוש, עקרונות בתכנון ועיצוב מסגרות לקשישים, ניהול סיכונים ואיכות הטיפול.

לבוגרים תוענק תעודת סיום לימודים במדעי הזקנה וניהול מוסדות לגיל השלישי מטעם אוניברסיטת אריאל.

היקף התכנית הינו 216 שעות אקדמיות, 30 מפגשים, הלימודים יתקיימו בשעות הערב (סיורים יתקיימו בשעות היום)

ביחידה ללימודי חוץ והמשך של אוניברסיטת אריאל בשומרון בתל אביב