מוקדנים

על המקצוע

על פי הנחיית חטיבת האבטחה של משטרת ישראל יש להכשיר ולהסמיך בקורס ייעודי את המוקדנים לתפקידם. ההחלטה מחייבת את כלל הגופים המונחים.

מפעיל המוקד שיוכשר למשימות הפעלת מוקד אבטחה במתקן/גוף מונחה משטרת ישראל, ישלוט באמצעי האבטחה והבקרה הטכנולוגיים ובמערכת הקשר, יהיה זרועו של הקב"ט וחלק מאמצעי התאום והשליטה שלו במערך האבטחה ויבצע את משימות האבטחה שיוטלו עליו בשגרה ובחירום.

המרכז ללימודי ביטחון של אוניברסיטת אריאל  בשיתוף NSP  הינו בעל אישור תקן לקיום קורס ההכשרה לתפקיד זה במסגרת היחידה ללימודי חוץ והמשך.

טופס יצירת קשר מועמדים כללי
אימות נתונים

\ למועמדים לתפקיד מוקדן, בהתאם לדרישות הסף של משטרת ישראל

\ בגוף מונחה משטרה הקורס מהווה תנאי למינוי לתפקיד

\ תפקיד המוקדן

\ בניית תמונת מצב

\ שת"פ עם גופים רלוונטיים

\ פקודות ונהלים

\ ביטחון שדה ואבטחת מידע

\ אמצעים טכנולוגיים

\ עקרונות הדיווח

\ סדנא – עבודה בתנאי לחץ

תעודה מטעם אוניברסיטת אריאל, חברת  NSP  ומשטרת ישראל תוענק לבוגרים שיעמדו בדרישות הקורס

\ היקף הלימודים הינו 27 שעות לימוד אקדמיות (שלושה ימים)

\ הלימודים מתקיימים ביחידה ללימודי חוץ והמשך של אוניברסיטת אריאל בשומרון בתל אביב או במתקן הלקוח העומד בתקן

\ בקורס זה חלק מההדרכה תועבר במוקד פעיל