מנהלי אבטחה מונחה משטרה

על הקורס

משטרת ישראל בנתה נוהל אחיד ומחייב להכשרה והסמכה של מנהלי אבטחה. על פי דרישת חוק הסדרת הביטחון ובהתאם להחלטות ממשלה, באשר לאחריותה המקצועית להנחיה של גופים ציבוריים מאובטחים.

על פי החוקים הללו "לא ימונה מועמד לתפקיד ממונה ביטחון, בטרם עמד במסלול הכשרה בתחום האבטחה ובתחום הסמכויות המסורות לו". ההחלטה מחייבת את כלל ממוני הביטחון, המכהנים וכן בעלי תפקידים נוספים ומקבילים בגופים המפוקחים ע"י משטרת ישראל.

המרכז ללימודי ביטחון של אוניברסיטת אריאל וחברת .N.S.P בראשות רנ"צ (בדימוס) שלמה אהרונישקי, מפכ"ל המשטרה לשעבר, מנהלים מאז 2008 עשרות קורסים בתחומי הביטחון והבטיחות על פי אישור תקן של משטרת ישראל.

הקורס מתקיים בפיקוח ובקרה של משטרת ישראל ובהתאם לתכנים הנדרשים על ידם. 

אנו מקנים ידע מקיף ועדכני המועבר על ידי סגל מרצים בכיר, מקצועי ומנוסה לצד יחס אישי ושירות מיטבי.

טופס יצירת קשר מועמדים כללי
אימות נתונים

תכנית הלימודים כוללת הרצאות פרונטליות, סדנאות, תרגילים וסיורים.

בין נושאי הלימוד

\ תפיסת האבטחה והמענה המבצעי

\ מבוא לאבטחת מידע

\ סיכול דפ"א מתאבד

\ סיכול פיגוע ירי בריכוזי קהל

\ סיכול דפ"א רכב מתפרץ

\ סיכול החדרת אמל"ח

\ מניעת כניסת רכב תופת לשטח מאובטח

יינתן גמול השתלמות בהתאם לנוהלי הוועדה המוסמכת

המעוניינים להתקבל לקורס מנהלי מונחה משטרת ישראל (מנב"טים), עליהם לעמוד במספר תבחינים אשר נדרשים על ידי משטרת ישראל וכוללים בין היתר רקע ביטחוני/צבאי.

למסיימים בהצלחה תוענק תעודת "מנהל אבטחה מונחה משטרה" של אוניברסיטת אריאל, .N.S.P ומשטרת ישראל

\ 23 מפגשים הכוללים הרצאות פרונטליות, סדנאות, תרגילים וסיורים

\ המפגשים יתקיימו אחת לשבוע, בימי שני בין השעות 16:45 – 9:00

(סה"כ 192 שעות אקדמיות)

\ הלימודים יתקיימו ביחידה ללימודי חוץ של אוניברסיטת אריאל בשומרון בתל אביב