מסלולי ניהול ופיננסיים

מסלולי ניהול ופיננסיים

היחידה ללימודי חוץ והמשך של אוניברסיטת אריאל, מפעילה מגוון של  לימודי תעודה בתחום ניהול ופיננסיים אשר מסייעים בהשתלבות במשרות ניהוליות ואטרקטביות ומעניקות כלים להתמודדות בסביבה עסקית.

תכניות הלימודים מתמקדות במקצועות מבוקשים, וזאת במטרה לפתח מיומנויות ניהוליות אשר יסייעו בהשתלבות בשוק העבודה הישראלי.